Stop mee de verkaveling van “De Boomen” in Vosselaar

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Opnieuw aanvraag tot verkaveling van domein De Boomen tot 64 appartementen

2019-09-12 10:19:31

Beste ondertekenaars van het eerdere bezwaarschrift aangaande De Boomen in Vosselaar,

Zeer recent kwam er bij de gemeente een nieuwe aanvraag tot verkaveling van het domein De Boomen binnen, waarbij na eerdere verwerping opnieuw gepoogd wordt het waardevolle groene domein tegenover Colruyt langs de Antwerpsesteenweg om te toveren tot 64 appartementen en betonnering.

Mogen wij ook u vragen kennis te nemen van dit nieuwe bezwaarschrift, het te tekenen in het belang van het groene karakter van Vosselaar en dit te delen met uw familie en vrienden?

Links:

Wij danken u voor uw steun.

Leefbaar Vosselaar


Leefbaar Vosselaar

Nieuwe aanvraag voor bouw 60 appartementen (4 mastodonten in groene gordel van Vosselaar)

2017-12-22 11:14:49

Beste sympathysanten van ons Leefbaar Vosselaar,

Net voor de feestdagen rolde er een nieuwe bouwaanvraag binnen voor 4 mastodonten van appartementsgebouwen in een stukje Vosselaars groen langs de Nijverheidsstraat. We vragen uw aandacht voor deze ontwikkeling en hopen dat u ons bezwaar steunt. Verdere informatie, motivering en ook alternatieve oplossingen vindt u online op deze pagina:

https://www.petities24.com/stop_de_bouw_van_60_appartementen_in_groene_gordel_van_vosselaar

Bedankt om dit bericht te delen met uw vrienden en familie.

Beste groeten,

Leefbaar Vosselaar


Leefbaar VosselaarDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.