Stop de bouw van 60 appartementen in groene gordel van Vosselaar

Net voor de feestdagen rolde er een nieuwe bouwaanvraag binnen voor 4 mastodonten van appartementsgebouwen in een stukje Vosselaars groen langs de Nijverheidsstraat. We vragen uw aandacht voor deze ontwikkeling en hopen dat u ons bezwaar steunt. Verdere informatie vindt u hieronder.
 
Onze gemeente Vosselaar werkt sinds een jaar aan een visie over de grotere percelen in de groene rand, maar heeft tot op heden weinig of niets geconcretiseerd door uitstel bij het IOK. We blijven er als Leefbaar Vosselaar bij dat grote blokken die veel betonnering en extra wegenis vereisen niet passen in een dergelijke groene omgeving. Dat is onze visie die we namens de inwoners verder willen uitwerken, zonder politieke inmenging, maar met vooruitgang en duidelijkheid naar nieuwe ontwikkelingen / aanvragen toe.
 
Dat we niet noodzakelijk tegen uitbreiding zijn, zal weldra duidelijk worden wanneer andere plannen bekend gemaakt worden, welke midden december getoetst werden met omwonenden en inwoners van Vosselaar en welke ook voldoende betaalbare woongelegenheden zullen creeren voor jonge gezinnen. Echter, 4 appartementsgebouwen van 4 verdiepingen hoog (liefst 13,50 meter) , ten koste van anderhalve hectare bos / groen, wie zit daar - behalve het enorm winstbejag voor de ontwikkelaars zelf - op te wachten?
 
Graag delen met vrienden en familie aangezien de deadline voor bezwaren ligt op 9 januari 2018. Voor een Leefbaar Vosselaar, want je wilt er toch graag blijven wonen?
 
Untitled-119.jpgBoven: Beeld van Vosselaar, met in rood gearceerd het gedeelte van de bouwaanvraag.
 
plan1.jpg
 
Boven: Verduidelijking van de inplanting van het project
inplanting.jpg
Boven: Detail van het project waarbij de omvang van de blokken en de betonnering van de weg duidelijk wordt.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Leefbaar Vosselaar om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...