Stop Bouw 64 Appartementen in Groene Gordel Vosselaar!

bomen_1.JPG

Wij vragen uw hulp.
Stop mee de verkaveling van “De Boomen”, één van de laatste stroken groen aan de Antwerpsesteenweg waar dr. Janssen vroeger woonde.  

Enkele jaren geleden werd het domein waar dr. Janssen vroeger woonde opgekocht door een projectontwikkelaar. Het betreft een mooie strook groen aan de Antwerpsesteenweg (overzijde Colruyt) van bijna 4 hectare met grote oude beuken.  

Aanvankelijk presenteerde de projectontwikkelaar plannen om er met behoud van het groene kader een beperkt aantal appartementen op te bouwen... nu blijkt echter dat er ook hier een bijna volledige kaalkap zal plaatsvinden om er maar liefst 64 appartementen op te bouwen.    

Wat betekent dit?  

  • Het zoveelste stukje groen aan de Antwerpsesteenweg dat verdwijnt. Binnenkort wordt de Antwerpsesteenweg één langgerekte betonstrook die Turnhout met Beerse verbindt.

  • In de huidige vorm werd de aanvraag door het gemeentebestuur in 2017 al een keer geweigerd. Of dat nu ook zo zal zijn, moet blijken. Daarom is de stem van de bevolking nu weer zo belangrijk !

  • De zoveelste verkaveling zonder ook maar iets behoud van groen. Optimalisatie van de winst waardoor waardevolle oude beuken moeten sneuvelen.  

  • Een erg gevaarlijke verkeerssituatie omdat de in- en uitrit van deze verkaveling recht tegenover de in- en uitritten van Colruyt ligt. Auto’s die op eenzelfde punt links en rechts in- en uitdraaien waar dagelijks honderden schoolkinderen langsfietsen? Dit wordt gegarandeerd ballet op de invoegstrook.

  • De verkavelingsaansvraag is erg vaag en kan te veel verrassingen in petto houden.        

Red het laatste groen van Vosselaar en hou uw gemeente veilig. Teken deze petitie waarmee u ons bezwaarschrift steunt en maak mee het verschil !

Bedankt,
Leefbaar Vosselaar    

P.S. Leefbaar Vosselaar staat los van de politieke partijen. Wij zijn burgers die geven om ons groen en onze leefbaarheid.

bomen_2.JPG

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Melissa Macfarlane om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...