Nee tegen de plannen voor de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Meer goederentreinen om de Rondweg te betalen?

2021-02-17 22:42:44

Goedendag,

Graag uw aandacht voor deze petitie, Tekent u ook? De gemeente Amersfoort moet stoppen met deze schimmige subsidie aanvraag:

https://genoeggoederentreinen.petities.nl/

Dat vraagt om enige uitleg. Wat is de link met de Rondweg in Amersfoort?

Zoals u wellicht weet, ligt het project van de Westelijke Rondweg stil. Er is geen aannemer die de weg wil aanleggen voor het afgesproken bedrag. Het project blijkt veel duurder dan begroot. De wethouder is dus dringend op zoek naar extra middelen, ook al heeft de gemeenteraad duidelijk gezegd, "Geen geld er bij".

De gemeente probeert nu samen met Prorail geld los te krijgen bij een Europese subsidie voor (capaciteits)verbetering van goederentransport. En dit geld willen ze vervolgens in het asfalt project stoppen, aangezien er ook een spoortunnel in het ontwerp zit. Dit is zeer onwenselijk: ten eerste natuurlijk omdat het in het asfaltproject gestopt wordt, en ten tweede omdat Amersfoort daarmee inzet op veel meer lange zware goederentreinen die ('s nachts) door de stad gaan, terwijl er betere rail-verbindingen zijn richting Oost-Europa. Hier gaan heel veel bewoners in de buurt van het spoor last van krijgen (en niet alleen in Amersfoort). De wethouder zadelt bewoners op met een probleem om zijn asfalt project te kunnen redden.

Het moge ook duidelijk zijn: Ook voor de Rondweg zelf, is de strijd zeker nog niet gestreden! Er zijn nog vele bomen te redden. En het is intussen nog duidelijker geworden dat de gemeente dit project heeft gebaseerd op foute verkeersmodellen. En met meer thuiswerken, zouden alle asfalt-projecten heroverwogen moeten worden. 

Dank nog voor uw handtekening voor de petitie tegen de Rondweg. Deze petitie is nog steeds actief. Helpt u mee om de 10.000 te halen? Stuur deze link graag nog door, wellicht kent u nog mensen die willen tekenen> https://www.petities.com/nee-tegen-westelijke-ontsluiting

Samen kunnen we ervoor zorgen dat Amersfoort een mooie, groene, leefbare stad blijft.

 

Met groene groet,

Stichting Groen in Amersfoort

Capture-gia.JPG

Michiel Mooibroek


Stichting Groen in Amersfoort

Uitnodiging: 11 januari 2020, Appelmarkt: Groen Nieuwjaarsbijeenkomst

2020-01-04 22:22:05

Zaterdagmiddag 11 januari om 16:00 houden we onze nieuwjaarsbijeenkomst op de Appelmarkt, Amersfoort.

 • ons groen appèl aan de politiek
 • het laatste nieuws over de onderzoeken rechtszaken van Groen in Amersfoort
 • elkaar ontmoeten en een drankje drinken op Red de Boom, Kap de Weg! En toekomstige aandachtsgebieden.

Kom ook om te proosten op een groener 2020. De natuur en de mooie groene leefomgeving in/rondom Amersfoort hebben uw/onze steun nog altijd hard nodig. 

https://www.groeninamersfoort.nl/2020/01/01/11-januari-2020-groen-nieuwjaarsappel/ 

Tot zaterdag? Met groene groet,

Stichting Groen in Amersfoort

11jan1.JPG


Actiegroep Groen West

Laatste nieuws over #ReddeBoomKapdeWeg

2019-03-17 21:02:14

Nog net voor het broedseizoen heeft de gemeente Amersfoort dan toch nog 1500 bomen gekapt voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Maar Groen in Amersfoort blijft er alles aan doen om de aanleg van deze zinloze weg tegen te houden en de kap van nog eens 2300 bomen te stoppen. Met uw steun blijven we doorgaan:

 

 1. We blijven de politiek zowel gemeentelijk als provinciaal benaderen en bestoken. Voor de verkiezingen van komende woensdag hebben we een speciale Stemwijzer Westelijke Ontsluiting: https://twitter.com/Groen_West_033/status/1106957867960229888  en https://www.groeninamersfoort.nl/2019/03/16/stemwijzer-westelijke-ontsluiting/
 2. Bij de Raad van State en bij de provincie Utrecht komen we in verschillende juridische procedures op voor beschermde diersoorten, zoals voor de dassen die worden bedreigd door de aantasting van hun leefgebied rond de Westelijke Ontsluiting.  Met donaties kunnen we deze procedures blijven voeren: https://www.groeninamersfoort.nl/donatie/
 3. Bij de gemeente Amersfoort maken we bezwaar tegen de weigering van de gemeente om het bestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting te herzien, en daarmee de aanleg van de weg te herzien.
 4. Uit  een kersverse Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van Wageningen Universiteit blijkt dat met een bewonersvariant heel veel geld en bomen kunnen worden bespaard: https://www.groeninamersfoort.nl/2019/03/14/wageningen-universiteit-weerlegt-kritiek-bw-amersfoort/
 5. We hebben afgelopen week de Randstedelijke Rekenkamer gevraagd om een onderzoek naar de verkwisting van miljoenen provinciaal geld voor de aanleg van een zinloze weg: https://www.groeninamersfoort.nl/2019/03/11/bewonersgroepen-vragen-rekenkamer-om-onderzoek/

 

potlood.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met groene groet,

Stichting Groen in Amersfoort

 

 


Actiegroep Groen West

Stand van zaken januari 2019

2019-01-30 20:30:27

Er gebeurt veel rondom het project van de Westelijke Ontsluiting. Daarom een update.  

 

Donderdag 31 januari, uitspraak Raad van State: mag de gemeente al 1 februari kappen?:  

 • De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 januari 2019 de ontheffingen op de Wet natuurbescherming in stand gelaten die de provincie Utrecht had verleend aan de gemeente. Nu mogen ze dus kappen op basis van de verleende ontheffing. Een teleurstelling. Nu zouden ze vrijdag 1 Februari mogen starten. Overmorgen! En dan al bijna de helft van het totaal! MAAR:
 • Bovenstaande gaat echter alleen over diersoorten die in de gemeentelijke ontheffingsaanvraag zaten. Die mist belangrijke diersoorten zoals de das. Wij, samen met bewonersgroepen, vinden dat niet kunnen en willen via de rechter de provincie dwingen tot handhaving van de Wet natuurbescherming. Daarvoor is een ‘voorlopige voorziening’ aangevraagd die ervoor moet zorgen dat kap op 1 februari uitgesteld moet worden. Hierdoor is er tijd voor onderzoeken. Uitspraak is 31 januari.
 • Zie verder: https://www.groeninamersfoort.nl/2019/01/25/beroepen-bij-raad-van-state-en-rechtbank-voor-behoud-bomen-en-beschermde-dieren/  
 • Donderdag 31 januari wordt dus een hele spannende dag. Als het tegenzit kan het daarna heel snel heel kaal worden (ook al lopen er andere procedures).  

Andere initiatieven:  

Het is dan ook niet vreemd dat we andere initiatieven zien ontstaan. Zo zagen we 19 januari opeens honderden witte lintjes om de bomen, opgehangen door Partij voor de Dieren, Provincie Utrecht.

En dit is ook een interessant initiatief om makkelijker een protestmail te kunnen sturen: http://www.neeikwilditniet.nl/

 

En intussen is de bereikbaarheid prima!:

De laatste cijfers van de Nationale Data van het Wegverkeer (NDW) laten zien dat de doorstroomsnelheid op de huidige route in het afgelopen jaar verder in verbeterd. Dit is volledig in tegenspraak met de berekeningen van de gemeente: https://www.groeninamersfoort.nl/2019/01/30/laatste-cijfers-nationale-data-wegverkeer/

  

Maar toch….  

Gaat de gemeente verder om maar zo snel mogelijk zo veel mogelijk bomen te kappen terwijl er nog zoveel onduidelijk is aan het project. Er is nog niet eens een aannemer gevonden die het voor het genoemde bedrag wil doen, om maar wat te noemen.

Afgelopen dinsdag zijn tevens de onteigeningsprocedures opgestart voor een groot deel van de monumentale tuinen voor het Klooser OLV ter Eem en de groene omgeving horend bij restaurant de Kabouterhut. De gemeente kon daar niet tot overeenstemming komen.  

 

Uw hulp blijft welkom

Voor dit alles blijft uw hulp noodzakelijk, wijs uw omgeving op de mogelijkheid van het tekenen van de petitie en/of steun Groen in Amersfoort met een financiële bijdrage via https://www.groeninamersfoort.nl/donatie/

 

Met vriendelijke, en groene, groet

Michiel, penningmeester Groen in Amersfoort

 


Actiegroep Groen West

Zaterdag 5 Jan, Groen in Amersfoort Protest bijeenkomst Appelmarkt. En Nieuwsbrief

2019-01-03 13:01:45

Beste ondertekenaar van de petitie voor het behoud van een groen Amersfoort-west,

 

Ten eerste wensen we iedereen een mooi, gezond en groen 2019!

 

Rondom de nieuwe rondweg is veel gebeurd. Er lopen nog verschillende juridische procedures en er zijn beschermde diersoorten (met name de das) aangetroffen. Intussen is nog duidelijker geworden dat de onderbouwing van dit plan ondeugelijk is. Toch wil de wethouder op 7 januari alvast beginnen met zagen. Voor bodemonderzoek wil hij bijna de helft(!) al gaan kappen.

 

Mede daarom en om te proosten op het nieuwe jaar, komen we zaterdag 5 januari om 16:00 bij elkaar voor een protest bijeenkomst op de Appelmarkt in Amersfoort. Kom je ook? En laat graag zoveel mogelijk mensen erover weten

 

Poster-GiA-Save_the_Date-5-1-2019-820x5702.png

  

HIERONDER DE TEKST VAN DE ZOJUIST UITGEKOMEN NIEUWBRIEF 3 (December 2018)

 

Het is alweer enige tijd geleden dat je via een nieuwsbrief van ons gehoord hebt, maar er is sinds het rondetafelgesprek op 6 november in het stadhuis veel gebeurd. We hadden gehoopt die avond de weg van tafel te krijgen. Het CDA was om, maar GroenLinks koos helaas voor het coalitiebelang. Zoals Menno Fousert (Amersfoort 2014) die avond al terecht opmerkte naar GroenLinks: "Zeg nooit meer dat jullie deze weg niet willen, want dankzij jullie gaat deze weg er nu gewoon komen!"Maar ik wil beginnen jou uit te nodigen voor een Nieuwjaars Appèl op zaterdagmiddag 5 januari om 16:00 op de Appelmarkt. Drink met ons samen een drankje en laten we de politiek nog 1 keer proberen wakker te schudden!

Klik hier voor meer informatie.

 

Gelukkig heeft Rob Lampe & Bert van "Amersfoort Gezien/De Stadsbron" zo goed als alles vastgelegd op video zodat alles rustig na te kijken is. Wij zijn hen daar zeer dankvoor voor! Zie per onderwerp hieronder de reportages en abonneer je ook op het YouTube kanaal van Amersfoort Gezien.

 

Rondetafelgesprek 6 november

 

Deze avond konden we eindelijk in gesprek met de raadsleden en de wethouder. Dat begon met een presentatie van onze onderzoeken die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

Samenvatting van de avond: https://www.youtube.com/watch?v=JenMm8LtlAg

Presentatie Elbert Veerman over het verkeersmodel: https://www.youtube.com/watch?v=vT1YMn79HRo

 

Provinciale Staten 12 december:

 

Op woensdag 12 december spraken we voor de provinciale statenleden. Eerst gaf de gemeente een presentatie en daarna mochten wij ons verhaal doen.

Samenvatting: https://www.youtube.com/watch?v=sjAObMzo77U

Onze volledige presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=NWgBC4gnPjU

 

Second opinion kosten Westelijke Ontsluiting

 

Onlangs bleek dat het College van B&W in september al wist dat het definitief ontwerp niet zou passen binnen het budget van 67,1 miljoen. Daarop heeft het College fors in het projectplan gesneden, waarover vervolgens een financiële second opinion is gedaan. In het uitgeklede ontwerp wordt de voet-/fietsbrug over het spoor bijvoorbeeld veel smaller, én gevaarlijker. Het voetpad wordt versmald tot 1,5 meter; dat is zelfs onder de norm. Tussen het fietspad en het voetpad komt bovendien geen opstaande rand. In combinatie met de steile hellingen en bochten vraagt dit ontwerp om ongelukken.

Zie deze link: Reactie financiële stukken Westelijke Ontsluiting

 

Zie de samenvatting van de raadsvergadering over het openbare deel van de second opinion: https://www.youtube.com/watch?v=uz0kDP87ZtI

 

Dassen

 

In december heeft de Stichting Dassenwerkgroep de aanwezigheid van dassen vastgesteld.

Samenvatting van de avond dat de motie voor onderzoek is besproken: https://www.youtube.com/watch?v=arsgMWU7bfw

Nieuwsbericht:

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1855788/gemeente-dassen-bedreigen-westelijke-rondweg-amersfoort-niet.html

 

Kap bomen

 

De hoorzitting van de bezwaren was in december en is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=vl_Ma9abGz4

Waarbij de hittestress van het Soesterkwartier ook nog even ter sprake kwam: https://www.youtube.com/watch?v=4InTz6TiTjs

 

Op 7 januari is door de gemeente de kap van de eerste 1500 bomen aangekondigd. Wij proberen de kap op te laten schorten vanwege de beschermde diersoorten. De zitting bij de rechtbank Utrecht is vrijdag 4 januari

 

Negenduizend handtekeningen

 

Het aantal sympathisanten van Groen in Amersfoort is de afgelopen maanden explosief gegroeid, de olievlek blijft zich verspreiden. Helemaal toen bekend werd dat in november de eerste 1600 bomen zouden worden geveld voor de weg.Sinds 5 augustus 2018 zijn er 6500 handtekeningen bijgekomen tegen de weg en voor de bomen. In totaal zijn er nu bijna 9200 handtekeningen gezet waarvan meer dan 6000 uit Amersfoort zelf. Nog niet getekend? Doe het hier dan nog snel!

 

Donatie

 

Ik wil afsluiten door jou en iedereen die ons afgelopen jaar, op welke manier dan ook gesteund heeft, hartelijk te bedanken! Heb je al eens een donatie gedaan aan onze stichting? Dan hartelijk dank hiervoor! Had je nog niet onze gegevens, maar wil je alsnog doneren? Dan kan dat door hier eenvoudig via iDeal een bijdrage te doen. Of je kan zelf een bijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL24INGB0008414338 tnv Stichting Groen in Amersfoort. Attendeer graag ook anderen op onze stichting. Wij kijken ernaar uit om je tijdens ons nieuwjaarsappèl te ontmoeten: 5 januari, 16.00 uur op de Appelmarkt!

 

Voel je vooral vrij om ons met vragen, ideeën of reacties te benaderen. Wij kijken ernaar uit om je bij gelegenheid te ontmoeten en je meer te vertellen over onze acties en plannen. De allerbeste wensen voor 2019 en laten we samen strijden om het Groen in Amersfoort te behouden en te bevorderen!

 

Met groene groet,

 

Christian van Barneveld

Voorzitter Stichting Groen in Amersfoort

 

>>>

Laatste nieuwsberichten:

 

Reactie financiële stukken Westelijke Ontsluiting

GroenLinks Amersfoort zegt NEE tegen meer asfalt, maar doet níet NEE

Hoe kan het verkeersmodel WO zo sterk afwijken van de werkelijkheid?

 

 20Mei20181.jpg


Actiegroep Groen West

Deze week twee acties tegen de kap van 3500 bomen, tegen de Westelijke Ontsluiting

2018-11-04 13:58:05

Beste ondertekenaar van de petitie tegen de Westelijke Ontsluiting Amersfoort, beste voorstander van een groene stad,

Namens de Stichting Groen in Amersfoort: De stad Amersfoort en de natuur kunnen uw hulp gebruiken deze week:

Kom naar het stadhuis Amersfoort dinsdag 6 november

Komt allen op dinsdag 6 november om 19.00 naar de raadzaal in het Stadhuis van Amersfoort. Raadsleden gaan dan in gesprek met Groen in Amersfoort en de wethouder. Wij lichten onze onderzoeken toe. Zorg dat je erbij bent! Kijk en luister vanaf de tribune. En/of laat deze avond zien en horen wat u van dit natuur-vernietigingsproject vindt (bv met een spandoek?). Dit gesprek is input voor de raad om te beslissen wat te doen met ons verzoek om het bestemmingsplan (waar deze weg met massale bomenkap in zit) te herzien. Dit wordt één van de laatste mogelijkheden om de raad te overtuigen om niet te kiezen voor een achterhaald auto-plan uit een oude coalitieafspraak.

Dien een bezwaar in tegen de bomenkap

Groen in Amersfoort roept op tot bezwaar tegen de kapvergunning! Doe mee! De Stichting gaat bezwaar maken tegen de kapvergunning die de gemeente aan zichzelf heeft verleend voor de bomenkap voor de Westelijke Ontsluiting. Bezwaren moeten uiterlijk donderdag 8 november 2018 binnen zijn bij de gemeente. Groen in Amersfoort ziet veel gronden voor bezwaar en roept sympathiserende organisaties en individuele burgers/belanghebbenden op om ook bezwaar te maken.

De verleende kapvergunning staat op www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/to-3/officiele-bekendmakingen.htm >stadsberichten 10okt. Hierin is vermeld hoe bezwaar kan worden ingediend. Meer informatie en advies is verkrijgbaar via info@groeninamersfoort.nl

Of volg deze stappen, het is vrij simpel. Probeer dit woensdag 7 november af te ronden:

 • Ga naar www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/to-3/bezwaar-tegen-beslissing-gemeente.htm
 • als u hier kiest voor digitaal indienen: inloggen met DigiD. In één van de stappen heeft u deze referentie nodig: vergunningsdatum 27-9-2018, kenmerk CRO-1017160
 • Uw bezwaar tekst kunt u ter plekke in de website intypen of een bestand uploaden
 • Richt bezwaar o.a. op waarom u belanghebbend bent, waarom het niet mag gebeuren en waarom de gemeente onzorgvuldig is en niet de juiste keuzes heeft gemaakt.  
 • U kunt het ook opsturen of inleveren bij het stadhuis (ontvangstbevestiging!)
 • TIP: als het lukt, laat iemand meetekenen die binnen zicht/~100m van de weg woont ivm juridische definitie “belanghebbende”. 
 • Een voorbeeld brief kunt u opvragen info@groeninamersfoort.nl

En tot slot: Kunt u dit plan en de petitie nog onder de aandacht brengen bij vrienden kennissen die er nog niet van weten? We naderen namelijk de 10.000 handtekeningen! www.petities24.com/nee-tegen-westelijke-ontsluiting 

Met groene groet,

Michiel, namens Stichting Groen in Amersfoort


Actiegroep Groen West / Groen in Amersfoort

Uitnodiging: Manifestatie om 3500 bomen te redden; zaterdag 1 Sept, Appelmarkt Amersfoort.

2018-08-29 19:46:58

Beste ondertekenaar van de petitie tegen de Westelijke Ontsluiting, beste voorstander van een groene stad,

 

Kom ook in actie! Aanstaande zaterdag 1 september (15:30) gaan we iedereen laten zien dat de kap van 3500 bomen niet mag doorgaan. Kom ook naar de Appelmarkt.

logo_GiA.JPG

https://www.groeninamersfoort.nl/2018/08/21/kom-in-actie-op-1-september-red-de-boom-kap-de-weg/

 

Tot zaterdag?

Met groene groet,

Michiel, penningmeester van de Stichting Groen in Amersfoort.

info@groeninamersfoort.nl
https://www.groeninamersfoort.nl/


Actiegroep Groen West

Oprichting Stichting Groen in Amersfoort, voor het behoud van een groen Amersfoort.

2018-08-08 13:24:56

Beste ondertekenaar van de petitie tegen de Westelijke Ontsluiting, beste voorstander van een groene stad,

 

Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort zegt groen en duurzaam te zijn, maar zet intussen het plan voor de Westelijke Ontsluiting ‘gewoon’ door. Mede daarom hebben we op 5 juni 2018 de Stichting Groen in Amersfoort opgericht.

 

De missie van Groen in Amersfoort:

 • Tegengaan van onverantwoorde ingrepen in het groen van Amersfoort, te beginnen met het voorkomen van de kap van 3500 bomen voor de Westelijke Ontsluiting; á € 67,1 miljoen gemeenschapsgeld

 • Stimuleren van een groen Amersfoort als goed leefgebied voor mensen, dieren en planten.

 • Bevorderen van een politiek klimaat waarin slimme, duurzame oplossingen het gaan winnen van ouderwetse geld- en groenverspillende projecten.

 

De nieuwe Stichting werkt nauw samen met de initiatiefnemers: de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), de Vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB), het Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, bewoners Prins Constantijnlaan, Belangenvereniging BW-laan even nummers en andere betrokkenen in Amersfoort. Door onze zelfstandige positie kan Groen in Amersfoort zo nodig onmiddellijk in actie komen.

 

Onze vraag nu aan u: Zou u de Stichting Groen in Amersfoort willen steunen met een donatie om voor 3500 bomen op te komen, € 67,1 miljoen gemeenschapsgeld terug te halen en te werken aan 100% schone lucht? Zo ja, maak dan alstublieft een bijdrage over op bankrekeningnummer NL24 INGB 0008 4143 38 ten name van Stichting Groen in Amersfoort. Uw donatie maakt het bijvoorbeeld mogelijk (zie ook www.groeninamersfoort.nl):

 

 • om onafhankelijke second opinions aan te vragen, zoals het recente verkeersonderzoek van Bureau XTNT naar aanleiding van de fouten in het gemeentelijke verkeersmodel.

 • om de aanleg van de ‘Westelijke Ontsluiting’ juridisch aan te vechten. Zo voeren we een bezwaarprocedure tegen de verlening van de ontheffing van de Wet natuurbescherming. Beschermde diersoorten zoals das, boommarter, eekhoorn, egel, buizerd en havik ontbreken in de gemeentelijke aanvraag.

 • om het besef te doen groeien bij het grote publiek dat de gemeente Amersfoort een kapitale blunder begaat vanwege fouten in haar verkeersmodel.

Samen komen we op voor een groen Amersfoort! Hartelijk dank voor uw steun, ideeën en/of donatie. En dubbel bedankt als u ook anderen attendeert op onze Stichting.

 

Met groene groet,

Michiel, penningmeester van de Stichting Groen in Amersfoort.

info@groeninamersfoort.nl
https://www.groeninamersfoort.nl/

 


Actiegroep Groen West

Zeg woensdag 21 maart opnieuw NEE tegen de Westelijke Ontsluiting!

2018-03-18 16:33:28

Beste ondertekenaar van de petitie,

Via onze petitie heb je NEE gezegd tegen de Westelijke Ontsluiting.

Ook jij vindt deze nieuwe weg een oplossing voor een niet bestaand probleem. Een nutteloze weg die 3500 bomen kost en minstens 67 miljoen euro gemeenschapsgeld, dat willen we NIET!

Ondanks jullie 2400 handtekeningen werkt de gemeente door aan het project. Maar het is nog niet te laat. Sterker nog: juist nú kunnen wij als inwoners van Amersfoort het project écht stoppen. De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart zijn de kans om nu ook in het stemhokje duidelijk te laten weten wat we willen: GEEN nieuwe autoweg door het groene Amersfoort-West.

Hieronder zie je hoe de partijen in de gemeenteraad hebben gestemd over de Westelijke Ontsluiting (vaststelling bestemmingsplan, 11 oktober 2016). En hun standpunt is ongewijzigd:

TEGEN de weg stemden:

Actief, Amersfoort2014, BPA, Groenlinks, SP

VOOR de weg stemden:

VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, CDA

In de Stemwijzer Amersfoort vind je onder vraag 11 het standpunt van de partijen, ook van de partijen die nu niet in de gemeenteraad zitten: https://amersfoort.stemwijzer.nl/#intro 
Zo blijkt “Vrede en Recht” een tegenstander van deze weg. 
Lijst10 G. Chel“ ziet niets in een weg die doorgedrukt is via een vage coalitie-afspraak, maar gelooft in dit geval niet in een referendum.
SGP steunt dit nutteloze project.

Zeg woensdag opnieuw NEE tegen de Westelijke Ontsluiting!

 

Met vriendelijke groet

 


Actiegroep Groen West

Reminder: Laatste kans rondom Westelijke Ontsluiting Amersfoort

2016-09-19 18:46:25

Met ongeveer 2200 handtekeningen en vele honderden wijze opmerkingen, is de steun voor een groen en leefbaar Amersfoort, overweldigend. Dank!

De vraag is nu: Mogen deze bomen op de foto blijven bestaan?
Reminder: Morgen, dinsdagavond 20 september, in het Stadhuis is de laatste mogelijkheid voor input uit de stad rondom dit project. Binnen ~2 weken zal de Raad (besloten) gaan stemmen. En de coalitie dreigt vast te gaan houden aan dit plan uit het verouderde coalitie-akkoord, ook al snapt bijna iedereen dat er onvoldoende draagvlak is en er teveel aantasting zal zijn van de leefbaarheid en het groen.

Kom ook: 20:00 bij het stadhuis, 20:30 start de vergadering in de raadzaal. Het is openbaar. 
U kunt ook zelf inspreken en uw bezwaren aan de Gemeenteraad laten horen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de Griffie: griffie@amersfoort.nl

We hebben geen protest-moment gepland, maar wees vrij om u op welke wijze dan ook te uiten. In de zaal zal uw (al dan niet hoorbare) aanwezigheid indruk maken. Iets ludieks organiseren kan natuurlijk ook altijd. De pers zal vast aanwezig zijn.

Daar zullen we ook de handtekeningen overhandigen.
(PS: tekenen kan nog, zegt het voort)

hopelijk tot dinsdagavond!


Actiegroep Groen WestDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...