1varkensgeluid.nu

 

Open brief, 20 november 2012  

                                                                            1varkensgeluid.nu

                                   "Een kleine stap voor bestuurders, een grote stap voor de varkenshouderij"

 

                                                                         Aan de bestuursleden van:

                                       LTO Vakgroep Varkenshouderij, t.n.v. voorzitter Annechien ten Have

                                                                                            en

                                     Nederlandse Vakbond Varkenshouders, t.n.v. voorzitter Wyno Zwanenburg

Geachte sectorvertegenwoordigers,

Ondergetekende varkenshouders roepen voornoemde belangenorganisaties met klem op tot zeer vergaande samenwerking. Dit ten behoeve van één krachtig geluid vanuit de mooie Nederlandse varkenshouderijsector en qua moment vooral ingegeven door de volgende samenvallende feiten:

  • Beide voornoemde voorzitters zijn voornemens deze functie binnenkort neer te leggen
  • Het kabinet VVD-PVDA is voornemens het Productschap Vee en Vlees op te heffen

Verzuiling en behoefte aan sectorale inbreng onder ca. 24.000 varkenshouders, resulteerde in 1994 tot de oprichting van beide belangenorganisaties. Nu 18 jaar later zijn de omstandigheden in de sector sterk gewijzigd, is er een professionaliseringsslag gaande, vindt schaalvergroting nog doorlopend plaats en kennen we ca. 4.000 primaire producenten. Met ons zijn vele sectorgenoten van mening dat de tijd meer dan rijp is om tot 1 varkenshouderijgeluid te komen.

We willen vóór 30 juni 2013 de volgende stappen zien:

  • Het daadwerkelijk opzetten van een formele samenwerkingsorganisatie
  • Vanuit deze samenwerking nog slechts één woordvoerderschap per dossier

Ondergetekende varkenshouders, zowel leden van LTO als van NVV, willen op korte termijn de mening peilen van collega varkenshouders en ketenpartners. Allereerst zijn de bestuurders van beide organisaties op de hoogte gesteld middels een mondelinge toelichting op 20 november 2012. Hierna wordt deze open brief sectorbreed gecommuniceerd en openen we de transparante website: www.1varkensgeluid.nu. Sectorgenoten kunnen op deze plaats de oproep ondersteunen.

Onderteken NU voor een sterk varkensgeluid!

Nadere inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij:

Johnny Hogenkamp, tel. 06-51344048

Martin Houben, tel. 06-53211287

 

Hoogachtend,

Martin Houben

Jan Vogels

Twan Claessens

Hans Elshof

Gerard Driessen

Evert Hendrikx

Johnny Hogenkamp

  

 


Gezamelijke Varkenshouders    Neem contact op met de schrijver van de petitie
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )