ZWERFKATTEN : PROBLEMEN BIJ DE UITVOERING VAN DE NIEUWE REGELGEVING

26733644_1736440403043489_7145830573993419149_n1.jpg

 

AAN DHR. BEN WEYTS, VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

 

 

ZWERFKATTEN : problemen bij de uitvoering van de nieuwe regelgeving  

 

1/ Situering :    

 

Op 1/4/2018 trad een besluit van de Vlaamse Regering (1) in werking waardoor steden en gemeenten vanaf die datum onder meer :

-          een plan moeten opstellen voor de bestrijding van overlast door zwerfkatten (wat ik verder ‘zwerfkattenplan’ noem). Hiervoor moet worden gebruik gemaakt van de meest diervriendelijke methoden (art. 20/8)  

-          wanneer zwerfkatten na het steriel maken opnieuw worden vrijgelaten, moeten steden en gemeenten er voor zorgen dat deze dieren gecontroleerd gevoederd worden en voldoende beschutting hebben, desgevallend in samenspraak met de omwonenden (art. 20/9)  

-          steden en gemeenten kunnen voor deze en alle andere bepalingen van hoofdstuk 5/2 een overeenkomst afsluiten met een asiel of een andere organisatie (art. 20/11)  

 

 

2/ Het probleem :  

 

Ik hoor en lees op sociale media en in de geschreven pers dat er nog altijd mensen zijn binnen bepaalde steden en gemeenten die zwerfkatten helemaal niet genegen zijn...die ze zelfs het liefst uit het straatbeeld verwijderd zien.  Zo ook in mijn eigen stad Vilvoorde.  

Momenteel stelt zich namelijk het probleem in Vilvoorde dat er een klein aantal zwerfkatten leeft op één van de stedelijke kerkhoven.  Sommige van deze dieren zijn daar geboren, anderen werden er gedumpt.  Ze werden allemaal steriel gemaakt door het sterilisatieproject van de stad.  Deze dieren worden daar al jaren gevoederd en beschikten over beschutting onder de vorm van isomo winterbakken of houten huisjes die netjes en uit het zicht stonden opgesteld.

Door een uit de hand gelopen ruzie tussen enkele mensen die de katjes eten gaven, is er iemand eind januari 2018 klacht gaan indienen bij de stad en nu zijn de katjes daar de dupe van.  De stad gaf mij een week de tijd om te stoppen met voederen en alle beschutting voor de katjes te verwijderen op straffe van boetes die konden oplopen tot meer dan 350 euro.  En dit in het koudste moment van de winter !!  Geen begrip, geen empathie voor deze dieren...   

Ondertussen is de nieuwe reglementering van kracht maar wordt op niveau van de stad nog altijd geopperd dat zwerfkatten niet thuishoren op openbare plaatsen en al zeker niet op een kerkhof, want dat is niet hygiënisch en daarenboven onrespectvol tegenover de doden en hun nabestaanden. Dat er daar op dat bewuste kerkhof ook konijnen rondlopen die hun behoefte ergens moeten doen, dat er daar veel vogels zitten die zowat overal hun behoeften laten vallen, dat er daar mensen zijn die sluikstorten en tegen de haag plassen, dat er daar ’s avonds soms heel ‘duister’ volk rondloopt, dat er wordt gestolen van de graven, enz ...dàt blijkt allemaal veel minder erg te zijn dan enkele katjes die daar mooi een putje maken en dan weer dichtdoen. 

Steriele katten...geen ongecastreerde katers die overal tegen sproeien !  Want dat wordt nu door mijzelf – en enkele andere mensen – goed opgevolgd. 

Men beseft echter niet dat katten die honger lijden in de buurt zullen gaan rondzwerven, gaan miauwen voor eten, vuilniszakken gaan open krabben, hun behoeften gaan doen in mensen hun mooi aangelegde tuintjes, gaan vechten met andere katten om een stukje eten, enz 

Erger nog, de stad denkt er over de katjes naar een andere – nog te zoeken – lokatie te verhuizen. Zo mogelijk naar een asiel of kattenopvang. M.a.w. de stad creërt zo een probleem waar er geen is ! En op deze manier wordt de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Regering al uitgehold en omzeild van bij het begin...

Om nog niet te spreken van de gevolgen voor de dieren ! Deze verwilderde katjes zijn daar geboren of wonen er al jaren...zo’n katje ‘verhuis’ je gewoonweg niet...daar gaan trauma’s en ellende mee gepaard. Net als een (oude) boom..die herplant je ook niet zomaar.  Vraag maar aan de opvangen en asielen hoe moeilijk het is om voor verwilderde katjes een veilige, geschikte plek te vinden.  Het enige dierlievende dat je in zo’n geval kan doen is de katjes daar laten zitten en er goed voor zorgen. 

Studies hebben trouwens aangetoond dat het totaal geen zin heeft om zwervertjes ergens weg te halen want binnen de kortste tijd komen er andere katten zich op die plek vestigen. 

Ook een voederpas voor vrijwilligers wordt in Vilvoorde al jaren systematisch geweigerd. Het werken met een voederpas én met de juiste vrijwilligers heeft nochtans als voordeel dat er toezicht wordt gehouden op de groepen katten. Zo kan snel gesignaleerd worden wanneer er een zwervertje is bijgekomen.  Want goede vrijwilligers kennen ‘hun’ zwervertjes !  Ook de voederplaatsen worden netjes gehouden.  Daarenboven worden mensen betrokken bij de zwerfkattenproblematiek en kunnen ze katteneigenaars mee sensibiliseren i.v.m. het steriel maken van hun huiskatten. Een sociale functie die heel belangrijk is !

Dit verhaal is jammer genoeg niet het enige in Vlaanderen...gelijkaardige toestanden hoor en lees ik ook in andere steden en gemeenten waar dierenwelzijn eerder fictie dan feit is.  Een gemiste kans om je als stad op een positieve manier te profileren.  Zeker nu dierenwelzijn meer en meer aan belang wint en steeds meer mensen de ernst ervan inzien...

 

 

3/ Voorstellen...

 

Sta mij toe enkele (niet-limitatieve) voorstellen te doen:

 

1/ aanpassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/2/2018 (1) om zwderfkatten op openbare plaatsen te beschermen tegen de willekeur van steden en gemeenten 

2/ meer controles en strenger optreden tegen mensen die hun kat(ten) niet steriel buiten laten lopen

3/ invoeren van een dierenpolitie, eventueel los van de bestaande politiediensten tenzij agenten van de lokale politie vrijgesteld worden om enkel in het kader van de materie ‘dierenwelzijn’ op te treden.  Want permanente controles zijn nodig !  Dierenwelzijn mag niet langer stiefmoederlijk behandeld worden...

4/ lokale politici die de functie van ‘schepen van dierenwelzijn’ krijgen, moeten kunnen aantonen de nodige affiniteit en kennis terzake te hebben teneinde een diervriendelijk beleid te kunnen voeren

5/ aansturen van steden en gemeenten om LOKALE sensibiliseringsmomenten te organiseren voor de burgers inzake het steriel maken van huiskatten...dit complementair aan de algemene infocampagnes van uw departement

6/ steden en gemeenten aanmoedigen om vrijwilligers actief te betrekken én inspraak te geven bij de realisatie en implementatie van het lokale, diervriendelijke zwerfkattenplan

7/ steden en gemeenten verplichten een voldoende groot budget te voorzien om hun sterilisatieproject een heel jaar door te laten functioneren (behoudens bij te koude temperaturen).  Ook de nodige ruimte voorzien om zieke en gewonde zwerfkatten bij een dierenarts te laten behandelen indien nodig en om het nodige voer en de nodige beschutting voor zwerfkatten te kunnen voorzien

8/ een jaarlijkse evaluatie organiseren teneinde om de aangepaste regelgeving te evalueren en bij te sturen waar nodig.  Ook vrijwilligers op het terrein dienen hierbij betrokken te worden !

9/ in het onderwijs minstens één lesuur per week invoegen waarin kinderen en jongeren geleerd wordt wat dierenwelzijn en het houden van dieren concreet inhouden teneinde hen de nodige verantwoordelijkheidszin voor dieren bij te brengen

10/ een VERBOD op het euthanaseren van verwilderde katten enkel en alleen omwille van het feit dat ze verwilderd zijn

 

 

4/ Het doel...  

 

Met deze petitie hoop ik op vele stemmen voor de zwerfkatjes... 

Stemmen van poezenmoeders, van vrijwilligers die zorgen voor zwervertjes, van opvangen en asielen en van ieder mens/iedere organisatie die terdege beseft dat ook zwerfkatten levende wezens zijn met gevoelens en noden zoals wij mensen. 

In Amerika worden ze ‘community cats’ genoemd...niemandskatjes waar de gemeenschap respect moet voor hebben én er verantwoordelijkheid moet voor opnemen.      

 

Ik dank jullie alvast heel hartelijk om deze petitie te willen tekenen (vergeet niet te bevestigen via het mailbericht dat je automatisch zal ontvangen !) en om deze zoveel mogelijk te verspreiden.  

 

Met (dier)vriendelijke groeten,    

 

Linda Moreels

Poezenmoeder in Vilvoorde                

 

 

(1)    Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten (Belgisch Staatsblad van 15/3/2018)  

(2)    hoofdstuk 5/2. Bestrijding van overlast door zwerfkatten

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Linda Moreels om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )