Vul het zwembad van de keiheuvel terug met water!

De uitbater van het binnenzwembad de keiheuvel heeft beslist het zwembad definitief te sluiten.  Renovatiewerken om het zwembad open te kunnen houden zijn te duur, het zwembad werd leeggepompt en staat droog.  Opgedroogd lijkt de gemeentekas ook omdat deze tot op heden niet bereid zijn een bijdrage te leveren in de financiering van de noodzakelijke renovatiewerken.

Mag ik iedereen vragen die het verderbestaan van het zwembad mee wil ondersteunen deze petitie mee te ondertekenen om de gemeente alsnog te overtuigen naar geschikte financieringsmechanisme te zoeken en de zwempret van de kinderen te laten botvieren!

 

Alvast dank voor deze kleine bijdrage.