Zweefvliegen kan en moet blijven op Valkenburg!

33437121502_496c1055ab_o.jpgOndanks de unaniem gesteunde motie van de gemeentenraden van Katwijk en Wassenaar, lijkt het zweefvliegen na ruim 70 jaar aanwezigheid op het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg, nu toch geofferd te worden. De gemeenten hebben in al hun wijsheid vlak voor de kerst bestuurlijke afspraken gemaakt met de provincie en het Rijksvastgoedbedrijf. Daarin is bepaald dat er geen ruimte meer is voor het zweefvliegen.

Gebaseerd op onjuiste informatie en onder druk van Rijksbreed commercieel vastgoed-oogpunt, blijkt er wel plaats voor de ontwikkeling van Unmanned Valley, maar is het zweefvliegen daar niet meer in te passen, aldus de recent gemaakte afspraken. Terwijl met een beetje creativiteit juist een prima combinatie te realiseren is. De afmetingen die voor Unmanned Valley zijn voorzien, zijn 500x500 meter. Voor het zweefvliegen zijn slechts twee veldjes van 150x100 meter met daartussen een karrenspoor van 600 meter lang benodigd. Hoe moeilijk kan het zijn om dit in te passen? Het vliegveld is echt groot genoeg!

Wij roepen daarom iedereen op deze petitie te tekenen!

Vanuit de Zuidhollandse Vliegclub gaan we, met uw steun, de gemeentenraadsleden oproepen zich te houden aan de door hen zelf gesteunde motie en zich in te spannen om op het enorme terrein van het voormalige vliegveld Valkenburg een zweefvliegveldje te ontwikkelen. We leggen (wederom) verschillende opties voor, hoe een zweefvliegstrip is in te passen in het gebied.

Zonder dat toekomstige omwonenden last van ons krijgen. Zonder dat de natuur in de groene zone daarvoor hoeft te wijken. En uiteraard zodanig dat de combinatie met de doorontwikkeling van Unmanned Valley geborgd blijft.

Wij laten ons niet zomaar offeren! Steun de Zuidhollandse Vliegclub en teken deze petitie. Met uw steun staan we nog krachtiger naar de gemeentenraden die in de komende weken tot definitieve besluitvorming zullen overgaan. Want zweefvliegen kan en moet blijven in Zuid-Holland!


Secretaris Zuidhollandse Vliegclub (ZHVC)    Neem contact op met de schrijver van de petitie