Zorgbehoevende paarden komen op straat te staan?!

Zorgbehoevende paarden op straat gezet?!

Paarden opvang en stalling in Raerd wordt gedwongen te sluiten.
De paarden moeten binnen 6 dagen weg. Het gaat om totaal wel 28 paarden. En 13 hiervan zijn paarden van de paardenopvang stichting Dimarte. Paarden die vaak te ziek, beperkt, of te oud zijn om te verplaatsen. Deze paarden staan al noodgedwongen op deze unieke zorgopvang.

Help ons meer tijd te krijgen om met de gemeente te zoeken naar een oplossing. Onduidelijkheid over regelgeving is vooral de oorzaak van deze onmogelijke situatie. Er loopt een aanvraag voor een vergunning.

Paarden die ons jarenlang letterlijk gedragen hebben, die laat je toch niet in de steek? Onderteken de petitie!

Wij, ondertekenaars van deze petitie..

Constateren dat er 28 paarden, meest met een speciale zorgbehoefte op straat zullen komen te staan.

En dat ten onrechte!
Deze onmogelijke situatie vooral door de ingewikkelde regelgeving voor paardenhouderijen is ontstaan.*
Dat de paardenopvang (St. Dimarte) en Paardenstalling Bouwman (vrije uitloopstal) aan de Snitserdyk 2 Raerd dankzij een dwangbevel (€2000 per week) moeten stoppen.

Terwijl hier hun enige passende opvangplek is. Een aantal paarden zelfs niet meer te vervoeren zijn, vanwege hun specifieke zorgbehoefte.

Onder dwangbevel van de voorzieningenrechter ad. € 2000 per week, wanneer de paardenopvang en paardenpension voor bijzondere zorgpaarden niet binnen 6 dagen wordt beëindigd.

En verzoeken aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslan

  • ... om meer tijd,
  • om de vergunningsaanvraag in behandeling te nemen
  • De paardenopvang en stalling nog niet te sluiten om te kunnen samenwerken aan een passende oplossing. Een passende vergunning voor een uniek bedrijf en stichting.
  • We verzoeken u om opnieuw de belangen van alle partijen goed af te wegen en we verzoeken u de uitvoering van de dwangsom uit te stellen.
  • Zodat er tijd is voor overleg om er samen uit te komen.foto_dimarte.jpg

Een unieke stichting welke dankzij de bijzondere aard niet gemakkelijk inpasbaar is in de regelgeving. Maar onmisbaar is binnen de Nationale opvang van verwaarloosde of ontheemde paarden.

Een bedrijf en stichting dat bestaansrecht heeft en ook levensvatbaar is. Dankzij de combinatie met de commerciële paardenstalling voor paarden met vrije uitloop (en meest bijzondere zorg).

Tezamen met giften, subsidies en inkomsten uit de pensionstalling is er bestaanszekerheid.


* Regelgeving is onduidelijk voor paardenhouderijen in het algemeen. In het bijzonder voor de opvang en stalling in Raert. De veronderstelling was dat agrarische bestemming passend zou zijn. Echter de bestemmingsplannen worden aangepast. De woonunit moest weg en deze procedure raakte vreemd verweven met belangen van stalling en opvang. Eea zou in goed overleg serieus worden afgehandeld. Maar dan toch een keiharde stopzetting onder dwangsom.

 

 


St. Dimarte (io A. Dijkstra)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat St. Dimarte (io A. Dijkstra) alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...