Ziektekostenverzekering voor Belgische burgers, marokkaanse « bewoners » inclusief Belgo-Marokkanen en MRE

OPROEP AAN DE BELGISCHE & MAROKKAANSE AUTORITEITEN,

Wij, BELGISCHE BURGERS, MAROKKAANSE BEWONERS, ONDERWORPEN AAN BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID, doen een beroep op u vanwege de huidige situatie van de Covid-19-pandemie die we al meer dan een jaar en nog een tijdje meemaken ...

Wij doen een beroep op u omdat wij in MAROKKO niet genieten van de ziektekostenverzekering, namelijk de betaling van de interventie van het RIZIV voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg verleend in Marokko, inclusief de kosten gemaakt voor technische handelingen, analyses en voorgeschreven medicijnen.

In het geding is de niet-bekrachtiging door de autoriteiten van het Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko,gedaan en ondertekend te Brussel op 18 februari 2014

Bijgevolg kunnen BELGISCHE BURGERS, MAROKKAANSE “INWONERS”, hoewel ONDERWORPEN AAN DE BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID EN IN BIJDRAGE BESTELLING vanwege de automatische aftrek van hun vervangingsinkomen (ouderdomspensioenen, enz.), Geen van beide verkrijgen in België. , noch in Marokko, terugbetaling van gezondheidszorg verleend in hun woonplaats (Marokko). Het RIZIV en de CNSS gaan er niet mee akkoord om de terugbetaling van deze behandeling te valideren!

De huidige situatie van Covid-19 die reizen en terugkeer naar België beperkt, dwingt onze landgenoten echter om zorg te zoeken in hun woonplaats, Marokko, terwijl sommigen van hen het moeilijk hebben om de kosten op zich te nemen. kostprijs, exclusief tussenkomst van het RIZIV. Velen zijn degenen die, in de context van medische behandelingen die verband houden met bestaande pathologieën, in MAROKKO de nodige controles moeten ondergaan, zoals bloedtesten, medische bezoeken, enz. maar ook om de dagelijkse medicatie die ze ter plaatse moeten krijgen te blijven innemen.

Ten slotte is in geval van nood zorg op de woonplaats essentieel, wat leidt tot ziekenhuiskosten, medische onderzoeken, toediening van medicijnen, enz.

Momenteel keert het ons terug dat verschillende landgenoten, gezien hun toestand, niet naar België kunnen verhuizen, noch medische zorg kunnen zoeken in Marokko om financiële redenen!

In de context van hetzelfde probleem, terwijl het gratis anti-Covid19-vaccin in België aan alle burgers wordt toegekend, zal het waarschijnlijk niet in Marokko zijn voor buitenlandse ingezetenen!

Daarom vragen wij u met aandrang en urgentie, voor alle BELGISCHE BURGERS, MAROKKAANSE INWONERS, eEN ANDER ONDERWORPEN AAN BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID, waaronder MRE:

DE INWERKINGTREDING VAN HET BOVENSTAANDE VERDRAG EN DE TOEVOEGINGEN ERVAN, en meer in het bijzonder de tussenkomst van het RIZIV voor de kosten van preventieve en curatieve gezondheidszorg in Marokko, inclusief de kosten voor technische handelingen, analyses en geneesmiddelen voorgeschreven, enerzijds en

GRATIS VACCINETOEGANG, aan de andere kant.

« Les Belges d'Agadir et de la région-De Belgen van Agadir en de regio »

désignée par l’ abréviation « ABAVBA ».

logo_2-_2bis_google_forms.png

     Whatsapp +212 636 910 642 

Site https://aba-vba.org/

 

 


« Les Belges d'Agadir et de la région-De Belgen van Agadir en de regio » désignée par l’ abréviation « ABAVBA ».    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik « Les Belges d'Agadir et de la région-De Belgen van Agadir en de regio » désignée par l’ abréviation « ABAVBA ». om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...