Zet de samenwerking met SAAMO niet stop!

Palaver is een plek waar iedereen kan samenkomen en plezier kan  heben. Als de samenwerking met SAAMO wordt stopgezet betekent dit dat de huidige enthousiaste mensen die werken in de palaver worden vervangen door arbeiders van de gemeente. Deze arbeiders kennen niemand van de mensen die naar de palaver komen. De kinderen en jongeren zullen hierdoor veel leuke dingen(en de leuke mensen) moeten missen. Deze beslissing is puur politiek en de gemeente snapt niet hoeveel mensen door deze beslissing boos en verdrietig zijn. Wij houden van de palaver en wat ze voor veel mensen kunnen betekenen. Wij willen de palaver houden hoe het is!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Anoniem om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...