Bezwaar tegen onnodige mast op Westenschouwen die het aanzicht van het natura2000 duinlandschap aantast.

002DFD9F-CD25-4C1D-8B91-E70BCAC0C862.jpegOndergetekenden verzoeken de gemeente Schouwen Duiveland om onafhankelijk deskundig onderzoek naar de noodzaak voor de plaatsing van een 40 meter hoge mast op de parkeerplaats Steenweg in Westenschouwen. Een mast op deze plek tast het landschappelijke karakter van het natura 2000 duingebied en de natuurbeleving in de wijde omtrek van de mast ernstig aan, terwijl de mensen die deze plek opzoeken dit juist vanwege de natuurbeleving doen.

Ook verzoeken ondergetekenden, voor het geval de noodzaak aangetoond kan worden, onafhankelijke advisering ten aanzien van een alternatieve plek, waar de inpassing in het landschap acceptabeler is.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nicole Hagesteijn om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...