Zeg NEE tegen verbod Brom en Snorfietsen bebouwde kom Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil scooters en snorscooters met een kenteken van voor het jaar 2011 vanaf 1 januari 2018 verbieden in de bebouwde kom Amsterdam.

Ze noemen de gehele bebouwde kom de milieuzone, wat inhoud dat iedere scooter of snorscooter van zeven jaar en ouder nergens meer mag rijden in en rond Amsterdam.

Een ontheffing kan worden verleend mits de scooter of snorscooter niet ouder is dan tien jaar. 

 

Zeg NEE  tegen dit besluit!