Zeg nee! tegen het Maashorst AZC

Teken nu onze petitie tegen de komst van een AZC in de Maashorst! Wij, de bezorgde inwoners van Maashorst, zijn diep verontrust en geschokt over het besluit van de gemeente om maximaal 300 asielzoekers voor de komende drie jaar op te vangen in het Van der Valk Hotel in Uden.

Wij vinden wij het onacceptabel dat onze gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een dergelijk groot aantal asielzoekers, zonder voldoende rekening te houden met de impact op onze lokale infrastructuur, sociale cohesie en veiligheid. Het Van der Valk Hotel is simpelweg niet geschikt om te fungeren als een opvanglocatie voor een grote groep mensen.

Daarom roepen wij, als betrokken en bezorgde inwoners van Maashorst, de gemeente op om dit plan te heroverwegen. Wij vragen om een zorgvuldig onderzoek naar alternatieve locaties die beter geschikt zijn voor de opvang van asielzoekers, zonder dat dit ten koste gaat van ons natuurlijk erfgoed en de leefbaarheid van onze gemeenschap.

Teken vandaag nog onze petitie en laat uw stem horen tegen de komst van een AZC in de Maashorst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeente een beslissing neemt die rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen en de waarde van ons prachtige natuurgebied behoudt.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bevolking Uden om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...