Zeg nee! Tegen de komst van 20 vluchtelingen in onze woonwijk. Samen zijn wij sterk!

Samen zijn wij sterk. En zeggen wij nee tegen de komst van 20 vluchtelingen die geen status hebben gekregen midden in onze woonwijk Walvisbuurt te Oostzanerwerf per 1 februari 2020. 

Wij zijn niet betrokken geweest bij de besluitvorming en geïnformeerd over het feit dat een aantal woningen in de Dwergvinvisstraat aangemerkt zijn als zorglocatie/ begeleidend woonlocatie. Het schijnt dat er een aantal jaren geleden een vergunning hiervoor is afgegeven.

Wij als bewoners hadden hierover geïnformeerd moeten worden.  Niet alleen bij de koop van een woning of aangaan van een huurovereenkomst maar überhaupt. Wij als bewoners hadden het recht om in beroep te gaan!

Amsterdam kent een tekort aan 42.000 woningen. In afstemming met de bewoners hadden deze woningen ook voor andere doeleinden beschikbaar gesteld kunnen worden. 

Teken de petitie en zeg nee. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik JT Belkadi toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...