Zeg NEE tegen azc Oldebroek!

Geachte Burgemeester en gemeenteraadsleden,

Uw voornemen om aan het verzoek van de COA te gaan voldoen om aan de Bovendwarsweg een AZC te beginnen, heeft direct tot veel stress, angst en onzekerheid geleid.

U gaat een “Banlieue” realiseren in een rustig buiten gebied, 300+ bewoners op een paar hectare wegduwen, u gaat hiermee in 1x de totale leefomgeving extreem veranderen, de impact voor de huidige bewoners is niet te overzien. U gooit letterlijk een bom bij ons in de tuin. Dit is buiten proportioneel!

Uw financiële afwegingen zijn absurd, als veiligheid in het geding is, kan en mag geld geen rol spelen. U vreest dat bij uitstel of bij het tegenhouden van de vergunningen, de gemeente zelf de kosten moet gaan dragen voor plaatsing van asielzoekers. Dit is niets anders dan chantage van de landelijke overheid. Onacceptabel! Daarnaast zijn wij van mening dat u deze afweging niet zelf kan maken maar moet overleggen met de inwoners van uw gemeente.

Opvang moet door heel Nederland gedragen worden en na rato van het aantal inwoners. De spreidingswet moet hier voor zorgen. Wacht hier dan ook op! U gaat voor de fanfare uitlopen puur en alleen vanuit een financieel perspectief.

Heeft u dan niets geleerd van het verleden, leest u geen onderzoeken waaruit blijkt dat opvang in buitengebieden veel vaker leidt tot incidenten dan in dichtbevolkte gebieden. Weet u niet dan ondanks alle voorzorgmaatregelen betreffende veiligheid er steeds meer incidenten plaatsvinden die steeds heftiger van aard zijn. Elk AZC heeft een heel dik dossier met incidenten zoals moord, doodslag, steekpartijen en ander fysiek geweld, brandstichting, diefstal, intimidatie etc. etc. Als u een AZC kan noemen waarbij geen incidenten zijn dan horen wij dat graag.

De landelijke overheid faalt in de breedste zin van het woord van de instroom tot aan de handhaving en bagatelliseert de incidenten met cijfers dat slechts een klein percentage 3-5% voor overlast zorgt. Dit bewijst juist de incompetentie van de overheid omdat de jongste cijfers aantonen dat er over het eerste half jaar van 2023 40% stijging is ten opzichte van heel 2022, dus we gaan voor heel 2023 bijna een verdubbeling zien. Of dit nu 1, 2, 3 of 20% is totaal irrelevant, het gaat om het aantal incidenten.

Het is een feit dat u de veiligheid niet kan borgen en u vraagt de bewoners om dit te accepteren.Bent u de weg kwijt?

U heeft de plicht om de veiligheid te garanderen, laat eerst zien dat de overheid controle heeft over het asielbeleid en dat de risico’s beheersbaar zijn. Het is misdadig om dit vanuit financieel perspectief te negeren!

Tot Slot:

Graag ontvangen wij van u een risico & impact analyse met de beheers en compensatie maatregelen. Wij willen deze extern toetsen of deze reëel en haalbaar zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Bewoners Oldebroek

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Bewoners Bovendwarsweg alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...