Zeg Nee tegen 2000 geiten in Oudemirdum!

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Fryske Marren  

Wij

Werkgroep Omwonenden Geiten Nee  

Constateren

Bij de gemeente de Fryske Marren zijn aanvraag(en) voor een vergunning ingediend door het bedrijf aan de Jan Schotanuswei 57 te Oudemirdum in verband met het deels omschakelen van melk- kalfkoeien naar geiten. Het gaat dan om bijna 2000 geiten waarvan een deel ook geitenlammeren met daarbij nog een deel melkkoeien.  

Andere reeds bestaande bedrijfsactiviteiten op bovengenoemd adres zijn een kampeerboerderij met 25 staanplaatsen, groepsaccommodatie voor 80 gasten voor schoolreisjes, excursies, werkweken, personeelsreisjes of familiebijeenkomst en, verhuur appartement en verhuur blokhut,

Een gezonde leefomgeving en de gezondheid van de inwoners van Oudemirdum en omliggende plaatsen moet voorop staan bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag door de Fryske Marren. Dit ligt ook in de lijn van het gezondheidsbeleid van gemeente de Fryske Marren 2022-2024.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat wanneer je binnen twee kilometer van een geitenhouderij woont, je een verhoogde kans op longontsteking hebt. Het verband tussen een geitenhouderij en longontsteking is met onderzoeken aangetoond. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan en de resultaten daarvan worden in 2024 verwacht.

De GGD adviseert dat er binnen twee kilometer van een geitenhouderij geen bewoning mag zijn. Het volledige dorpsgebied van Oudemirdum valt ook onder deze twee kilometer. 

Zie voor onderzoeken en achtergrond:

Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) | RIVM

Gevoelige bestemmingen in de buurt van de veehouderij zijn:

 • een tehuis voor ouderenzorg. Deze ligt recht tegenover de locatie op slechts een paar honderd meter;       
 • campings en vakantieparken in directe omgeving; 
 • woningen; 
 • peuterspeelzaal;
 • school;    
 • volledige dorpskern van Oudemirdum die ook binnen de twee kilometer ligt.   

Gezondheidsrisico’s en nadelen zijn:

 • verhoogde kans op longontsteking (rapporten van onderzoek te vinden op de website RIVM); 
 • Q koorts, er is een verplichting om de dieren in te enten, maar varianten van virussen kunnen zeker bij grote concentraties dieren spontaan ontstaan.
 • stankoverlast; 
 • het effect van een geitenhouderij op de toeristische aantrekkingskracht.;     
 • het effect van de geitenhouderij op de natuur; 
 • de algehele volksgezondheid van de provincie Fryslân door geitenhouderijen. In 2021 is het aantal geiten in Fryslân fors toegenomen, volgens het CBS met zo’n 10%. Dat is een grotere groei dan het landelijke gemiddelde;  

Minister Staghouwer van het ministerie van LNV heeft in februari 2022 aan de Gedeputeerden Staten van Friesland, Groningen, zeeland en Drenthe gevraagd een geitenstop in overweging te nemen, omdat de resultaten van het verdere onderzoek ook nog niet bekend zijn.  

Er geldt al een tijdelijk verbod op nieuwe geitenhouderijen en de uitbreiding van bestaande bedrijven in de overige acht provincies. Ook de buurgemeenten Súdwest Fryslân ( 2021) en de Noordoostpolder (2019), Weststellingwerf hebben al een stop.  

en verzoeken de gemeente Fryske Marren om geen vergunning te verlenen met betrekking tot het deels omschakelen van melk-kalfkoeien naar geiten aan de Jan Schotanuswei 57 te Oudemirdum.  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik ‘Werkgroep Omwonenden Geiten Nee’ om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.            

 


Werkgroep Omwonenden Geiten Nee    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Werkgroep Omwonenden Geiten Nee om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...