Pak de wooncrisis aan: stop de verhuurderheffing!

Nederland kent een wooncrisis. Voor steeds meer mensen is geen betaalbare woning te vinden. In plaats van te investeren in woningbouw, belast het Rijk verhuurders van betaalbare woningen voor 2 miljard euro per jaar. Deze rekening komt te liggen bij de huurders en woningzoekenden. Schaf de verhuurderheffing af!

  • Bouw meer woningen
  • Hou woningen betaalbaar
  • Investeer in de kwaliteit en duurzaamheid van woningen 

Pak de wooncrisis aan: stop de verhuurderheffing! 

(Denk er aan ook je e-mailadres in te voeren en dan per mail je ondertekening te bevestigen. Deze bevestigingsmail komt mogelijk in je spam terecht. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd)

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Laurens Ivens om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...