Woningnood onder de jongeren

We vragen aandacht voor de woningnood onder de jongeren van Nederland. 

Afgelopen week is er een bericht voorbij gekomen dat het kabinet de gemeentes verplichten om de statushouders voorrang te geven op de woningmarkt. Dat zou een oplossing zijn voor het bestrijden van de asielcrisis.

Wij vragen ons af hoe het dan met de woningnood crisis onder de jongeren van Nederland gaat?
Koopwoningen is onbetaalbaar, woningcorporatie die met een puntensysteem werken is niet te doen. 

In de grondwet staat dat de overheid moet zorgen voor voldoende woongelegenheid. In juridisch jargon heet dan een 'inspanningsverplichting': De overheid moet hun best doen om iedereen van een woning te voorzien. Wij als jongeren willen ons recht op eisen door gelijk behandeld te worden en niet dat de asielzoekers voorrang krijgen. Door deze situatie voelen wij als Nederlandse jongeren ons gediscrimineerd.

Steun ons als woning zoekende jongeren en teken de petitie zodat er snel wat mee gedaan kan worden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kaylee om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...