woestduinlaan te Doorn alleen voor (oud)defensie personneel

Afbeelding14.png

Enkele jaren geleden is het voormalige BNMO-Hotel (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers) aan de Woestduinlaan 87 te Doorn verkocht aan vastgoedontwikkelaar IDBB. BNMO is de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen en hun gezinnen. De vereniging geeft juridische bijstand, is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie, organiseert regionale activiteiten, brengt het magazine de “Kareoler” uit en verzorgt in samenwerking met “Stichting De Basis” zorgactiviteiten.

 

IDBB wil het complex in fasen afbreken en er een commercieel te exploiteren nieuwe faciliteit plaatsen. Tijdens dit proces blijven de huidige bewoners in het delen van het pand woonachtig met beperkte dienstverlening. De stichting “M-Management” (opgericht door Bosnië veteraan Lars Meijer) staat als tweede op de lijst van potentiele kopers en wil (oud)defensiepersoneel en hun directe relaties laagdrempelige steun en psychosociale hulp- en dienstverlening bieden. M-Management wil het hele complex opknappen en weer in zijn oude glorie terugbrengen en zo betere zorg of begeleiding faciliteren. Onze voormalige vorst  Koningin Wilhelmina heeft ooit toegezegd dat (oud)militairen op deze plek altijd onbezorgd en met uitsluitend lotgenoten mogen wonen. 

 

Volgens Stichting De Basis wil vandaag de dag niemand anders meer op dit complex wonen. Naar hun zeggen was de stichting daarom gedwongen om het complex van de hand te doen. M-Management is van mening dat vergeten wordt, dat zij onderdeel zijn van het “Landelijk Zorgsysteem Veteranen” en gezamenlijk een uitvoerende taak hebben in de zorgplicht aan de doelgroep. 

 

Stichting M-Management wil voorkomen dat het complex aan de Woestduinlaan wordt afgebroken. Wij zien mogelijkheden voor een herbestemming van dit enigszins verouderde complex. Wij willen een 24-7 bereikbare locatie maken voor alle (oud)militairen in Nederland, genaamd V-Home. Een plek waar (oud)militairen en hun gezin om wat voor reden dan ook altijd terecht kunnen voor vragen en advies, steun en hulp, crisis en time-out. Iets waar in de veteranenwereld van vandaag een sterke behoefte aan is. Vele veteranen voelen zich eenzaam en afgesloten van de maatschappij. De reden daarvoor is zeer divers. V-Home wil juist helpen en ondersteunen door een veilige plek te creëren voor eenieder die er zelf niet uit komt. Geen enkele militair hoort op straat te eindigen. Tevens willen we een sociale rol gaan spelen in de veteranen wereld. Want ook op dat gebied valt nog heel veel te winnen. Momenteel is er geen eenduidig loket, alle zorg is versnipperd.

 

Onze plannen kunnen alleen verwezenlijkt worden wanneer wij de optie tot koop van dit complex krijgen. Daarom vragen wij uw hulp voor onze plannen door het tekenen van een petitie. Wij hopen mede door uw steun ervoor te zorgen dat er goede begeleiding wordt geboden aan Nederlandse (oud)militairen, erkend veteraan of niet. Deze mannen en vrouwen hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan onze vrede en veiligheid. En verdienen het om alle steun te krijgen wanneer dat nodig is.

 

Graag vragen wij uw ondersteuning om dit in welke vorm dan ook te realiseren. Daartoe kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting via info@mmanagement.org

V-Home i.o. kan uw steun gebruiken

 


Lars Meijer(st. M-Management    Neem contact op met de schrijver van de petitie