Windmolens e/o zonnevelden in VelpZO ??

pagina_1_flyer_23_mrt_20211.JPG

pagina_2_flyer_23_mrt_20215.JPGDeze Petitie gaat over het voornemen van de gemeente Rheden om Windmolens mogelijk te maken in: de Velperwaarden e/o op Biljoen e/o De Groot.

Ook worden potentiële zonneveldlocaties aangewezen (o.a. Velperwaarden, Biljoen Gasthuislaan en Overhagen direct naast de woningen).

In juni vergadert de gemeenteraad van Rheden hierover en neemt een besluit.

De belangengroep stelt op basis van de punten leefbaarheid, landschap en natuur, een zienswijze op voor het beleidskader Energie&Landschap en voor het beleidskader Samen Energie Opwekken.

Deze laatste heeft betrekking op uw participatie als belanghebbende in het proces met de ontwikkelaar.  

Als u onze visie in de flyer deelt, wilt u dan de petitie ondertekenen!

VERZOEK om met NAAM of Email en met Woonplaats te ondertekenen anders is uw ondertekening niet geldig. Uw email wordt niet openbaar.

Alvast bedankt. 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik belangengroepVelpZO om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...