Wijziging diploma-uitreiking

Met het ondertekenen van deze petitie ben ik het volledig eens met de inhoud van deze brief. 

Beste mede-leerling, eindexamenkandidaat, docent, ouder/verzorger en wie verder deze brief leest.

Dit jaar mag jij, uw kind of leerling eindexamen gaan doen. Natuurlijk voor iedereen een super spannende periode en hier werk jij samen met je medeleerlingen al een aantal jaren naartoe. Het leukste van heel je schoolcarrière is natuurlijk dat je gebeld wordt met de mededeling dat je bent geslaagd, maar het meest bijzondere moment volgt altijd nog daarna: de diploma-uitreiking! Traditioneel weer in de aula ten overstaan van medeleerlingen, leerkrachten, ouders en andere familieleden. Samen met al je klasgenoten en jaargenoten vieren dat je bent geslaagd, hoort onvergetelijk te zijn. Dit is een bijzonder moment in het leven van iedere leerling. Het persoonlijke praatje van je mentor hoort er gewoon bij natuurlijk. Het in het zonnetje zetten van een leerling die keihard gewerkt heeft voor zijn/haar diploma in een volle aula is wat ons betreft een morele plicht van de school. De meeste leerlingen nemen namelijk definitief afscheid van “hun school” waar ze lief en leed hebben ervaren en met elkaar hebben gedeeld. De diploma-uitreiking behoort een blijvende en vooral positieve herinnering te zijn waar je je verdere leven met warme gevoelens aan terug wilt denken.Tot onze grote schrik wil Lyceum Ypenburg dit jaar de diploma-uitreiking anders inrichten. Dit in verband met de N-termen van het tweede tijdvak, die pas in de ochtend van 6 juli binnenkomen. Het plan is de leerlingen in aparte klaslokalen hun diploma te overhandigen. Dit in onze ogen volkomen misplaatste idee ondermijnt de persoonlijke waarde van een leerling die een aantal jaar bloed, zweet en tranen heeft gegeven om zijn/haar diploma te halen. Iedere leerling heeft recht op zijn moment om “te shinen” in een volgepakte en daardoor sfeervolle aula. In een klaslokaal met je mentorklas en ouders praat je over gemiddeld 10 leerlingen plus ouders, maakt hooguit 30 mensen in een lokaal. Wij vinden dit belediging en misschien zelfs wel minachting van de leerlingen.De school zal hiertegen inbrengen dat het in hun ogen niet anders kan. Hiermee zijn wij het pertinent oneens. Wij hebben namelijk de administraties van andere scholen in de regio Haaglanden gebeld (Maerlant Lyceum, Sint Maartenscollege en het Haags Montessori Lyceum) met de vraag hoe zij dit jaar de diploma- uitreiking gaan doen. Hierbij kwamen een aantal bruikbare ideeën cq alternatieven naar voren. AlternatievenAlternatief #1 Het eerste idee is dat vrijdag 7 juli 2023 - volledig - wordt gebruikt voor de diploma-uitreiking (van één of meerdere afdelingen). Dit zou eventueel ook nog in combinatie met de donderdag (of andere dagen die week) kunnen. Alle leerlingen - ook degene die dmv een herkansing slagen - kunnen dan op vrijdag hun diploma uitgereikt krijgen. Deze vrijdag is normaliter de laatste officiële schooldag in het schooljaar 2022-2023. Op deze vrijdag wordt vertrekkend personeel in het zonnetje gezet en sluiten docenten en collega’s het schooljaar met elkaar af. Hoewel wij snappen dat dit ook belangrijk is, durven wij toch de stelling aan dat wij, als vertrekkende leerlingen, nog belangrijker zijn. In plaats van deze APV* dag voor docenten en personeel zal deze dag volledig gebruikt kunnen worden voor de uitreiking van diploma’s aan leerlingen. Deze dag moet en zou op de laatste dag plaatsvinden, maar wij denken dat dit ook prima op een ander moment zou kunnen gebeuren (bijvoorbeeld de woensdag). Woensdag 5 juli Donderdag 6 juliVrijdag 7 juli APVDiploma uitreiking HAVODiploma uitreiking MAVODiploma uitreiking VWO*eventueel wisselen van HAVO of MAVO naar vrijdag zou hierbij ook nog kunnen (wel is het dan van belang dat er andere locaties komen (bv. de Rijswijkse schouwburg of de gymzaal), want het past niet allemaal in de aula)*Algemene personeelsvergaderingAlternatief #2 Het tweede idee is om alles gewoon op donderdag 6 juli 2023 te laten plaatsvinden (en eventueel zou de vrijdag hierbij ook nog gebruikt kunnen worden). Dit is de dag (6 juli) dat de N-termen van het tweede tijdvak binnenkomen. De diploma-uitreiking zou dan later op de dag kunnen beginnen en tot (eventueel) later op de avond doorgaan. Als er gestart wordt met het uitreiken van de diploma’s aan leerlingen die geen herkansing nodig hebben gehad, kan het administratieve werk voor de leerlingen die dit wel nodig hebben gehad en alsnog zijn geslaagd, in deze tijd geregeld worden. Woensdag 5 juli Donderdag 6 juliVrijdag 7 juli (APV)Diploma uitreiking HAVODiploma uitreiking MAVODiploma uitreiking VWO(APV)(of eventueel nog de uitreiking van alle geslaagde herkansers)*hierbij is het van belang dat elke afdeling ook op een andere locatie haar uitreiking heeft ivm de beperkte ruimte van de aulaDeze alternatieven zijn slechts een paar van vele die wij hebben bedacht. We willen op korte termijn met de school in gesprek om alle alternatieven uitvoerig te bespreken. Een spoedige reactie vanuit school zien wij dan ook graag tegemoet. Wij hopen dat wij met deze brief uw steun hebben om tegen dit alles in te gaan en te zorgen voor een normale diploma-uitreiking. Iedereen die het eens is met de inhoud van deze brief vragen wij dit kenbaar te maken door het sturen van een e-mail aan de directie en/of de betreffende afdelingsleider en/of het ondertekenen van de petitie. Bedankt voor uw/jullie aandacht, Quinten Hilgersom & Sem Rijnaars6-VWO en Medezeggenschapsraad (MR)


Quinten Hilgersom en Sem Rijnaars    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Quinten Hilgersom en Sem Rijnaars om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...