WIJKBEWONERS TEGEN SLUITING DIERENWEIDES!

RESULTAAT: Wijkbewoners tegen sluiting dierenweides!

Beste wijkbewoners, de petitie is beëindigd. Dank voor alle 741 handtekeningen!

We hebben met z’n allen geprobeerd het geluid uit de wijk te laten horen. En dat is gelukt.

De raad van Nieuwegein heeft gisteravond een amendement ingediend dat door het college is overgenomen.

Daarmee zijn de dierenweides voor het jaar 2015 gered. In de dialoog met de stad zal in dat jaar duidelijk moeten worden hoe verder.

Raadslid Renée Blom twitterde:

 @ReneeBlom  ·  19:07 6 Nov 2014

Dank aan opstellers en ondertekenaars petitie 'Houdt de dierenweides open'. #nieuwegein

 

Sympathiek en een stukje waardering voor het feit dat we onze rol als wijkplatform invullen zoals de politiek het graag ziet, namelijk door en met de mensen in de wijk.

Petitie loopt door tot en met donderdag 6 november a.s. als de raad hierover beslist in de Begrotingsraad.

Het college is vanwege bezuinigingen van plan de vijf dierenweides in onze stad te gaan sluiten. Donderdag 6 november moet de raad hier al over beslissen.

De kostenbesparing die dit zal opleveren is minimaal, terwijl het gemis van de dierenweide in de wijk groot zal zijn! Dierenweides hebben een sociale en educatieve functie. Het zijn plekken waar mens en dier elkaar kunnen ontmoeten. Ze brengen een stukje natuur in de verstedelijkte omgeving en bevorderen zo ons welzijnsgevoel. Het is ook een plek waar mensen als dagbesteding of als vrijwilliger met toewijding aan de slag zijn.

Zeg daarom NEE tegen de sluiting van de dierenweides in onze wijk en in de rest van Nieuwegein door ondertekening van deze petitie. 

Op maandag 3 november zijn de handtekeningen die tot op dat moment verzameld waren, naar de fracties van alle politieke partijen en het college van B en W gestuurd. Zij kunnen deze nu meenemen in hun fractievergadering en in de collegevergadering voorafgaand aan de Begrotingsraad. Ook is de petitie officieel aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben laten weten dat de petitie door blijft lopen tot deze vergadering op donderdag 6 november aanstaande.

Stuur deze mail a.u.b. door aan uw buren en kennissen en vraag ze mee te doen. 

Dank voor uw medewerking aan het behoud van de dierenweides in onze stad.


Wijkplatform Zuilenstein / Huis de Geer / Blokhoeve    Neem contact op met de schrijver van de petitie