Wij zijn tegen het RUP Veltem-Beisem

Op 31 oktober verandert het landelijk straatbeeld van Veltem-Beisem voorgoed.

De gemeente zal dan de laatste fase starten van het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan). Volgende straten zijn geïmpacteerd : Hollestraat, Overstraat, Lodewijk Van Veltemstraat, Kroonstraat, Kerkstraat, Haachtstraat, Papenstraat, Kerkhofstraat en de Pastorijstraat. Het plan voorziet o.a. een intense verstedelijking van onze dorpskern. Dit in tegenstelling tot de belofte van het behoud van het landelijke karakter. Meerdere zones zullen plaats moeten maken voor extra woongelegenheid. Sommige projecten zijn al gestart (brouwerssite en hoek van Haachtstraat en Overstraat), andere zullen nog opgestart moeten worden (Vitalac site en site Ivo Van Damme). Er zal bijgevolg in onze dorpkern bijvoorbeeld geen plaats meer zijn voor sportinfrastructuur.

Samen met de nieuwe school die momenteel gebouwd wordt zal dit voor een ongekende verkeersdrukte zorgen en een pijnlijk verlies van open ruimte. De omvang van dergelijke projecten, zoals het in het RUP beschreven staat, past niet in ons dorp.

Dit plan zal onherstelbare schade aanrichten in ons dorp en onze leefomgeving compleet veranderen. Het is nog niet te laat om uw stem te laten horen en het gemeentebestuur van gedachten te doen veranderen. Na 31 oktober is er geen mogelijkheid meer tot bezwaar. 

Bedankt voor je steun. Als je een geïmpacteerde bewoner bent raden we je aan om alsnog een bezwaar in te dienen. Dit is het krachtigste middel om dit RUP te stoppen.

 

https://www.herent.be/raadpleging-voor-de-opmaak-van-het-rup-dorpskern-veltem

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Femke Huwé om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...