Wij zeggen NEE tegen uitbreiding van de SG Eekeringe aan de Oostwijkstraat

Beste medebewoner van onze mooie buurt,

Laat je horen voor het te laat is en onze woonwijk minder leefbaar wordt! 

Teken deze petitie vóór 20 april wanneer de politieke markt plaatsvindt.

Op 20 april 2021 valt het besluit voor de toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs binnen Steenwijk in de gemeenteraad.


Het college van B. en W. verkiest ondanks alle nadelen voor uitbreiding van de huidige locatie SG Eekeringe en niet voor één locatie bij de RSG Tromp Meesters aan de Lijsterbesstraat. 

Dit heeft grote nadelige gevolgen voor onze woonwijk Oostwijk namelijk:

• Stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en planologisch niet wenselijk\lastig. 

• Bij gebruik terrein Kompas/Avanty toch nog een tweede locatie.

(plan is op het terrein van Avanty een dislocatie te maken)

• Te weinig buitenruimte voor leerlingen.

• Te weinig parkeerruimte en toenemende verkeersdrukte.

• Onderwijskundig en maatschappelijk niet wenselijk. 


Deze nadelen wegen niet op tegen de voordelen van één locatie op de Lijsterbesstraat:

• Bevordert de ontmoeting en integratie voor alle leerlingen in Steenwijk.
• Planologisch en verkeerstechnisch in te passen.
• Past binnen bestemmingsplan.
• Inpasbaar in plannen herinrichting woonwijk.
• Goedkoper in exploitatie en beheer.
• Meer mogelijkheden om op één terrein voldoende beschutting te realiseren voor PRO en VSO leerlingen.
• Verplaatsing Stationsstraat kan sneller.
• Op lange termijn goedkoopste oplossing voor gemeente en school.

Laat je horen, teken de petitie om onze mooie wijk leefbaar te houden! 

Bedankt!