Wij zeggen NEE tegen een coffeeshop in 't Oude Raedthuys te Schiedam.

Wij

Bewoners, bestuurders, winkeleigenaren, scholen en ouders waarvan de kinderen op de omliggende scholen zitten

constateren:

 • Dat de hoofdingang van basisschool IKC Kethel gevestigd op de Lindeijerstraat 14, 3121 JB te Schiedam, op een loopafstand van 150 meter ligt vanaf de hoofdingang van Schiedamseweg 26 te Schiedam ('t Oude Raedthuys)

 • Dat de hoofdingang van basisschool OBS Het Windas gevestigd op de Schiedamseweg 65 3121 JE Schiedam  , op een loopafstand van 160 meter ligt vanaf de hoofdingang van Schiedamseweg 26 te Schiedam ('t Oude Raedthuys),
 • Verder vrezen wij voor de veiligheid van onze kinderen,

 • Geluidsoverlast,

 • Reuk overlast van de zoete geur cannabis,
 • Waardedaling van onze huizen,

 • Bevordering van hangjongeren, in omgeving en winkelcentrum Hof van Spaland

 • Ondermijnende activiteiten, (Safe houses, witwassen)

 • De Schiedamseweg ter hoogte van t Oude Raedthuys is een doorgaande weg voor fietsende middelbarescholieren. Dit is een kwetsbare doelgroep. Wanneer zij dagelijks een coffeeshop passeren met de daarbij behorende geuren en indrukken kunnen zij sneller in de verleiding komen tot het gebruik van softdrugs.
 • Vrezen voor verschillende soorten overlast zoals: parkeeroverlast, ronddwalende wietzakjes in de wijk, onveilige verkeerssituaties door na het gebruik van cannabis vanuit de coffeeshop deel te nemen aan het verkeer en te rijden onder invloed van drogerende stoffen. Het is aannemelijk dat er zal worden gereden onder invloed omdat er in de wijk weinig tot geen vraag is naar afname van softdrugs.
 • Tevens zijn wij van mening dat een monumentaal pand zoals 't Oude Raedthuys zich niet leent voor een dergelijke onderneming.

en verzoeken

De gemeente Schiedam dit plan niet door te voeren, maar een coffeeshop te plaatsen waar bewoners, winkeliers, bestuurders en scholen geen overlast zullen ondervinden van de aanwezigheid van deze coffeeshop.