wij willen ook stage doen in het 2de jaar

Beste ombuds,

In januari werd ons verteld dat er nieuwe restricties werden toegevoegd aan de toelatingsvoorwaarden voor stageplaatsen in het tweede opleidingsjaar.
We voelen ons hierdoor een beetje bedrogen. Deze wijziging werd doorgevoerd NADAT wij, na zorgvuldig overwegen van onze kansen, onze overeenkomst sloten met KdG. Ook NADAT de mogelijkheid tot inschrijven voor CVO was vervallen.
Bovendien hebben we inmiddels ook vernomen dat de studenten die na ons komen, meer kansen gaan krijgen om deze assessments te volbrengen. KdG erkent dus de bijkomende moeilijkheid en wil daar zelfs iets aan doen. Echter niet voor ons, wij trekken twee keer aan het kortste eind.

Daarom willen wij KdG verzoeken om de bijkomende restrictie nog een jaar op te schorten. Wij onderschrijven ten volle de verhoogde normen, maar rekenen er op dat KdG erkent dat een gemaakte overeenkomst niet halverwege dient gewijzigd te worden.