Wij willen een geluidsmuur , geen gesloten asielcentrum ,noch een moskee

 

Beste dorpsgenoten

Voor alle duidelijkheid deze petitie heeft geen enkele politieke kleur , maar is onze bezorgdheid.

In gans Belgie worden projecten stil gelegd daar het MER ( milieu-effecten- rapport ) niet wordt aanvaard door de aanwezigheid van bvb ,een zeldzame vogel en of plant of dergelijke .

Het MER van onze polderdorpen is de bedreiging van een unieke soort en uitstervend ras met name “de polderbewoner”.

Wij eisen al bijna 20 jaar een geluidsmuur van het knooppunt Zandvliet tot voorbij de woonwijk Viswater langs beide zijden van de A12 een schamele 3 km in totaal 6 km schermen.

Indertijd toen er nog fluisterasfalt lag was de hinder nog min of meer dragelijk ,maar met het verdwijnen van dit asfalt en de toename van treinverkeer met lawaaierige locomotieven naar de Combinant -spoorterminal aan BASF is het niet meer te doen.

De uitbreiding van de spoorterminal en het extra verkeer dat in de toekomst van de Oosterweelverbinding via onze dorpen zal passeren vraagt om actie.

Ook met de inplanning van een  gesloten asielcentrum aan het knooppunt Zandvliet , gaan wij niet akkoord er zijn andere locaties genoeg in Belgie om dit centrum te plaatsen wij hebben al overlast genoeg van haven en industrie.

Alsook een moskee in ons dorp is niet aan ons besteed , in onze dorpen is het aantal moslilms die eigenaar zijn van een huis miniem ,daarom geen moskee aan de voormalige Bosschool voor moslims van wie weet waar ,er zijn gebedshuizen genoeg in Antwerpen stad.

Wij polderbewoners zijn het beu door het gemeentebestuur van Antwerpen stiefmoederlijk te worden behandeld en nog verder te worden gewurgd door de industrie en bovenvermelde projecten.

Wij eisen meer LEEFCOMFORT en NU geef ons een GELUIDSMUUR!!! 

De polderbewoners ....

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dirk Daems om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...