Wij willen dat Juf Annelies bij De Schorre blijft werken!

Als ouder van een leerling van De Schorre of als sympathisant wil ik graag aan de directie van de scholengroep laten weten dat ik Juf Annelies, die in het eerste leerjaar van De Schorre les geeft, een hele sterke juf vind, die een grote meerwaarde voor de school betekent. Ik wil dan ook dat Juf Annelies bij De Schorre blijft werken, ongeacht of haar kinderen in De Schorre naar school gaan of niet. Ik ben immers van mening dat elke ouder het recht moet hebben om een school te kiezen voor de eigen kinderen, zonder dat dit een effect heeft op zijn of haar job.