Wij wensen het ontslag van de volledige regering Wilmes II

Beste Mensen,

Mijn eerste voorbehoud is, dat de premier van deze regering een Anti Vlaamse pion is.
In al haar persconferenties in verband met het coronavirus, toonde ze haar minachting voor het Vlaamse volk door deze zo goed als volledig in het Frans te doen.

Verder is het een minderheidsregering dat voor 70 % uit liberalen bestaat, terwijl deze met moeite 17% bezetten in het halfrond van het parlement. 
Komt er bij dat er 4 Vlaamse ministers in zetelen terwijl de rest Walen zijn.
Vlamingen zijn nog altijd een meerderheid in dit land.

Als laatste motivatie wil ik erop wijzen dat niet alleen Maggie De Block uitblinkt in haar onbekwaamheid voor zowel Volksgezondheid als voor Migratie en Asiel. Maar dat gans deze regering in de vorige legislatuur er niet in geslaagd is om een goed beleid te voeren.

Motivaties genoeg om deze volledige regering haar ontslag aan te bieden.

Gunther

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Gunther Vleminx toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...