Wij steunen de 5 klimaateisen van 'Workers for Climate' voor een sociale transitie!

Er zijn geen jobs op een dode planeet. Er is snelle en stevige politieke actie nodig om het tij nog te keren en de transitie naar een klimaatneutrale economie in te zetten. Maar duurzaamheid moet ook de koopkracht beschermen. Daarom formuleert Workers
for Climate deze 5 klimaateisen:

  1. Stel een bindend en ambitieus klimaatplan op dat vertrekt van de aanbevelingen van wetenschappers om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° Celsius. Maak een bindende klimaatwet om België klimaatneutraal te maken vóór 2050.
  2. Deze klimaatwet moet een sociale transitie garanderen. De rekening mag niet worden doorgeschoven naar de gewone bevolking. Laat de grote vervuilers betalen!
  3. Wij willen één federale minister voor klimaat, milieu, energie en mobiliteit. De klimaatproblematiek stopt niet bij de taalgrens en heeft geen baat met verdeeldheid.
  4. Wij eisen politieke oplossingen die ingrijpen in de economische sfeer: bindende uitstootnormen voor bedrijven, publieke hernieuwbare energie, grote investeringen in openbaar vervoer, de bouw van bijna-energie-neutrale sociale woningen, ...
  5. Versterk het draagvlak en de democratie! Betrek zowel de klimaatgeneratie als de vakbonden bij het beleid om van deze sociale transitie een succes te maken.