Wij kunnen de internet niet horen!

Er wordt nog veel te weinig ondertiteld in het bedrijfsleven. Daar moet snel wat aan veranderen! Vele websites, zoals kranten, overheid en gemeenten voorzien hun video's niet van ondertiteling. Voor overheidswebsites geldt al sinds 2010 dat alle online videobestanden voorzien moeten zijn van ondertiteling voor doven en slechthorenden. (Hoewel in Nederland slechts vier procent van de bijna duizend websites van het Rijk aan de eisen voldoet, volgens Stichting Accessibility, expertisecentrum op het gebied van toegankelijke ICT. Van de gemeentewebsites is dat tien procent.)

Dit jaar kwam her Plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking tot stand. Nu het plan er is, kan er concreet aan de slag worden gegaan met het digitaal toegankelijker maken van Nederland. In het Plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag kunnen gaan met de implementatie van het VN-verdrag.

Door deze petitie te tekenen werk je actief mee om deze toegankelijkheid en de toepassing van WCAG (Web Content Accessibility Guidelines van 28 Februari 2017) richtlijnen voor websites bij het bedrijfsleven te realiseren. Hoe meer stemmen klinken, hoe beter ze luisteren. Dus kom op voor ondertiteling!