Wij geven de regering opdracht om de boeren PER DIRECT met rust te laten.

Volgens onderstaande uitspraken van Rutte (vanaf 1:48 ongeveer) zijn wij, het Volk, de baas in Nederland. Wij constateren dat de regering onze boeren wegpest en zelfs tot zelfmoord drijft en willen onze boeren houden.

Met genoeg stemmen zal Rutte en regering zich aan onze opdracht moeten houden!

Wij zijn immers de baas!

https://schooltv.nl/video/is-de-minister-president-de-baas-van-nederland-het-volk-bepaalt-de-premier-en-ministers-nemen-be/

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik NLActie om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...