Wij eisen een professionele en kwaliteitsvolle holistische zorgverlening bij stress en burn-out!

Vzw Burn-Out.Vlaanderen steekt haar nek uit en verzamelt handtekeningen voor minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De vzw pleit uitdrukkelijk voor een brede, holistische doch professionele, kwaliteitsvolle zorgverlening bij stress, overspanning en burn-out. Zorgverlening bij deze specifieke klachten betekent een juiste diagnose waar alvorens deze vast te stellen ook (met voldoende tijd en aandacht) wordt gepeild naar de persoonlijke evenwichten op 4 belangrijke pijlers (levensstijl incl. slaap en voeding, thuissituatie, werkomgeving, me-time). Via medische screening door de eerstelijnshulp worden uiteraard medische oorzaken of andere diagnoses zoals depressie uitgesloten. Als er geen andere oorzaken zijn dan stress, hoort een huisarts geen slaapmedicatie of antidepressiva voor te schrijven, maar onmiddellijk de patiënt te activeren voor professionele, deskundige stress en burn-out begeleiding. Elke patiënt ervaart stress op de eigen unieke manier en ook de begeleiding vraagt een individuele op maat aanpak, gericht op duurzaam herstel en het beperken van de periode van inactiviteit. Wij pleiten dan ook voor een brede doorverwijzing naar een sterk samenwerkend netwerk van in burn-out (aantoonbaar kwalitatief en professioneel) geschoolde zorgverleners, naast de traditionele maar ook zeer overbevraagde psychologen en psychiaters. Wij eisen bij stress en burn-out een snelle op actie gerichte persoonlijke op maat begeleiding door een in stress en burn-out geschoold zorgverlener met praktijkkennis van arbeids- en organisatiecontext. Wij tolereren niet langer de wachtlijsten van psychologen en psychiaters, noch de 15-minuten diagnose met standaard voorschrift voor medicatie zonder verdere verwijzing naar persoonlijke begeleiding door stress en burn-out specialisten.


vzw Burn-Out.Vlaanderen (Viki Broes - voorzitter)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik vzw Burn-Out.Vlaanderen (Viki Broes - voorzitter) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...