wij blijven graag zitten

Dank voor uw deelname! 
helaas is het resultaat voor het management geen reden tot voorzetting gebleken

Het management team van De Werkmaatschappij heeft moeten besluiten om de Zen-Fire Stoelmassages
voor de medewerkers per 1 juli 2012 te stoppen. Dit geeft teleurstelling bij velen.

De korte verkwikkende stoelmassages worden immers als prettig ervaren en dragen bij aan een
gezond en ontspannen werkklimaat.

Deze oproep is ook met name bedoeld om te inventariseren of er voldoende draagkracht is.


Door het ondertekenen van deze petitie vraagt u het management-team voor handhaving van
de stoelmassages voor u en uw collega's. Dank voor uw medewerking.

 

http://www.boekeenmassage.nl/uploads/images/Stoelmassage.jpg

[ graag reageren vóór 1 juli 2012 ]

 z e g g e   't   v o o r t

website : http://www.petities24.com/wij_blijven_graag_zitten


initiatiefnemer wij blijven graag zitten    Neem contact op met de schrijver van de petitie