Wetsvoorstel voor terugplaatsing kinderen

Met deze petitie wil ik vragen om een nieuw wetsvoorstel te maken voor ouders en kinderen  waarbij zij beroep kunnen doen op het volgende:

 

Gezinshereniging voor ouders en kinderen die te maken hebben met een uithuisplaatsing dmv een familiegroepsplan art 1.1 4.1.2 jeugdwet gedurende 6 maanden op proef en toetsing van een onafhankelijke ondersteuner.

Dit advies zal leidend zijn en de raad van kinderbescherming en de jeugdzorg zullen zich hierbij aan moeten sluiten.

 

Dit is de enige manier om kinderen die tot hun 18 niet meer thuis mogen wonen en zij recht hebben op een toetsing of zij alweer naar huis toe kunnen zoals bedoeld in IVRK 25 en EVRM 8. En ook kans maken om thuis te kunnen wonen.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Danielle engelberts om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...