Wet "Verbeterde banenafspraak" is géén verbetering!

nieuwste_Jessica_petitie.jpg

Met deze petitie wil Incluvisie.nl, vanuit de gedachte dat iedereen in Nederland de zelfde kansen op werk moet hebben, de verantwoordelijke minister en het parlement er op wijzen dat de Wet "Verbeterde banenafspraak" https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/10/17/voorstel-van-wet-tot-vereenvoudiging-van-de-banenafspraak-en-de-quotumregeling-voor-mensen-met-een-arbeidsbeperking-wet-banenafspraak nog steeds grote groepen mensen buitensluit waardoor hun kansen op werk ernstig dalen.

Door deze wet zullen werkgevers nog steeds alleen mensen met een beperking die in het doelgroepregister staan aannemen omdat alleen met deze groep een boete voorkomen kan worden. De groep arbeidsberkten buiten het doelgroepregister zal ook onder de nieuwe wet nog steeds moeten concurreren met mensen zonder beperking en met mensen in het doelgroepregister. De groep zal hierdoor net als in de huidige situatie nog steeds grote moeite hebben een baan te vinden. Zie voor meer toelichting https://www.incluvisie.nl/buitendoelgroepregister/petitie-banenafspraak/ 

Daarom verzoeken we de verantwoordelijke minister en het parlement om een wet te ontwerpen die:

•             Niet uitgaat van het minimumloon als definitie van een arbeidsbeperking, maar van de definitie van een beperking in de pré ambule artikel e van het VN-verdrag Handicap: Te weten; “Erkennend dat het begrip handicap aan verandering onderhevig is en voortvloeit uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving”.  

•             Geen onderlinge concurrentie en discriminatie tussen mensen met een beperking stimuleert.  

•             Voorziet in gelijke ondersteuning naar werk dat passend is bij de eigen ambitie en de behoefte van de werkgever voor iedereen met een beperking volgens de definitie van het VN-verdrag.  

•             Gevormd is in samenspraak met een brede groep arbeidsbeperkten. 


Roos Hoelen Stichting Incluvisie    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Roos Hoelen Stichting Incluvisie alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...