West-Friesland wordt Westfriesland

West-Friesland is het westelijk deel van Friesland. Westfriesland is het deel van Noord-Holland binnen de Westfriese omringdijk. De klederdracht in Westfriesland is niet hetzelfde als die in West-Friesland. Hetzelfde geldt voor de taal. 

De huidige spellingsregels maken dit onderscheid onmogelijk. Daarom pleiten wij voor een verandering in de Nederlandse taal. Maak West-Friesland een uitzondering op de spellingsregels, en laat Westfriesland echt zichzelf zijn.

Deze petitie zal aangeboden worden aan de Taalunie,  met de vraag dit mee te nemen bij de volgende herziening van het Groene Boekje.

 

West-Friesland loit in ut westen van Friesland, en is niet utzellefd as Westfriesland. Deur de spellingsregels loikt dat nou wel zô. Maar dr benne veul verskille, en wai wulle gien verwarring. Deerom wulle wai een anpassing  van de regels, speciaal voor Westfriesland, ut land binnen de Westfriese omringdoik. 

 

 


Plien Brouwer, namens de Facebookgroep "Westfriesland,zô zêgge wai dat"    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Plien Brouwer, namens de Facebookgroep "Westfriesland,zô zêgge wai dat" om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...