STOP MET DE VOOROORDELEN OVER BUITENLANDSE HONDEN!

Beste mensen,

Wat jammer en triest dat de Dierenbescherming, zonder de feiten en echte cijfers te kennen, uitspraken doet in een reportage (https://nos.nl/artikel/2204462-nederlanders-gaan-steeds-vaker-voor-buitenlandse-zwerfhond.html) van de NOS m.b.t. buitenlandse honden. Het is duidelijk dat de persvoorlichter Dik Nagtegaal de foute praktijken van handelaren (die puppies vaak veel te vroeg weghalen bij hun moeder en daardoor ziek en zwak zijn, naar NL halen) verwart met het werk van goede, integere, ANBI stichtingen, die volledig gecheckte buitenlandse honden naar NL halen. Vervolgens komt EditieNL op 28-11 met een reportage waarin zij zich niet houden aan de gemaakte afspraken om ook de positieve kant van het adopteren van een buitenlandse hond te belichten. In de uitzending gaat het om een angstige hond, bij binnenkomst zien we geen enkele voorzorgsmaatregelen dat deze hond niet door de voordeur kan weglopen. Ook wordt de hond benaderd en aangeraakt door de interviewer en deze sluit af met de opmerking dat hij zijn vingers nog heeft. https://www.petities24.com/weg_met_de_vooroordelen_over_buitenlandse_honden#form

 

De werkelijkheid ligt toch echt anders, goed stichtingen gaan als volgt te werk: Volledig medisch gecheckt, gevaccineerd (ook tegen rabiës), gechipt, gecastreerd worden buitenlandse honden onder controle van de NVWA door stichtingen geïmporteerd. 99% is goed plaatsbaar, zonder ernstige gedragsproblemen en juist zeer sociaal en erg lief. Natuurlijk zitten er honden met een verleden/rugzakje bij maar een goede stichting plaatst de honden niet zomaar, heeft ervaren mensen die huisbezoek, pleegopvang en nazorg uitvoeren. Deze buitenlandse honden bezitten een bepaalde veerkracht waardoor ze veelal hun rugzakje kunnen vergeten en niet in NL asielen terechtkomen. Daarbij zorgen goede stichtingen voor back up en wordt een hond altijd binnen de stichting zelf opgevangen mocht de adoptie niet goed zijn gegaan. De reportage heeft met de uitspraken onterechte informatie verstrekt en goede stichtingen zijn in beeld gebracht die zich niet bewust waren van de inhoud van de reportage en absoluut niets te maken hebben met NL asielen vol honden met ernstige gedragsproblemen.

Door veel mensen is hier met afschuw op gereageerd en hopelijk zijn er veel reacties naar de Dierenbescherming en de NOS gestuurd, veel mensen zeggen het lidmaatschap op van de Dierenbescherming, ik hoop dat dat niet de enige reden is om een rectificatie te realiseren, maar ook dat de Dierenbescherming zich goed gaat verdiepen in hoe het werkelijk zit. De Dierenbescherming kan zijn energie beter besteden aan het probleem van de langzittende NL asielhonden aanpakken (cursussen, betere plaatsingsprocedures, nazorg, kennis van de HR-rassen bij asielmedewerkers enz vergroten). En de Dierenbescherming zou het beleid moeten aanpassen wat betreft NL asielhonden, deze worden standaard NIET gecastreerd/gesteriliseerd, asielen of adoptanten draaien zelf voor deze kosten op, als ze de honden al laten helpen. Veel stichtingen werken samen met buitenlandse organisaties die in eigen land castratieprojecten realiseren, en in NL werkt de Dierenbescherming niet eens mee aan het voorkomen van voortplanting, uitbreiding, handel in pups etc. Hoog tijd voor verandering!

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de buitenlandse honden niet langer zo fout worden gezien en genoemd, SAMEN STERK om de vooroordelen tegen te gaan. Onderteken en deel deze petitie zodat we actie kunnen ondernemen tegen personen/partijen/media die onze geliefde honden schaden met hun verkeerde opvattingen.