WE EISEN DE ONMIDDELLIJKE VRIJLATING VAN SOHAIB!

Hoe Sohaib aangepakt werd door politie en gevangenis om uiteindelijk in de isoleercel te belanden is een schoolvoorbeeld hoe jongeren met autisme NIET mogen behandeld worden.

Als ondertekenaars van deze petitie zijn we echt geschokt door de gebeurtenissen.

Sohaib wordt momenteel onterecht vastgehouden in het arresthuis in de Antwerpse Begijnenstraat. Naast het schrijnend gegeven dat hij vastzit in een gevangenisomgeving waar hij helemaal niet thuishoort en waar ze hem niet de nodige zorg kunnen bieden. Erger, een cipier heeft hem in het gezicht geslagen waardoor de vier voorste tanden van Sohaib uitgeslagen werden! Als dat nog niet volstond, hebben zij Sohaib in een isoleercel opgesloten.  
Zijn familie is radeloos: “Die mensen daar zijn niet opgeleid om met hem om te gaan, hij heeft de juiste medische zorg nodig”, reageert zijn zus Assia. Ondertussen blijft de klok verder tikken. “Het is 5 over 12!” zegt zijn advocaat, Meester Devriendt. Hij stelde tijdens zijn laatste bezoek vast hoe sterk de psychische toestand van Sohaib achteruitging.

We begrijpen niet dat het Openbaar Ministerie beroep aangetekend heeft tegen de beslissing van de raadkamer om Sohaib onder voorwaarden vrij te laten en een gepaste psycho-medische instelling te gaan zoeken. Elektronisch toezicht en op een wachtlijst staan voor een psycho-medische omgeving zou de aangewezen maatregel geweest zijn! Er werd immers geen rekening gehouden met zijn beperkingen en autisme. Het signaal van het openbare ministerie is niet enkel zorgwekkend. Het zijn ook triggers voor ouders met kinderen met autisme die op dezelfde wijze zullen behandeld worden.Zover we weten heeft Sohaib geen feiten op zijn kerfstok en is hij zelf slachtoffer van manipulatie en financiële uitbuiting.
Het is een bewijs van ‘wreedheid en onrechtvaardigheid’ ten opzichte van mensen met autisme.

Wie is Sohaib?
Zus Assia schetst de ware Sohaib, bekend als de fietsenmaker van Antwerpen Hoboken. Sohaib is geboren met een huidaandoening, autisme en verstandelijke beperking. Ondanks deze “beperkingen” gaf hij NOOIT de hoop op voor een mooie toekomst.
Sohaib volgde les in het buitengewoon onderwijs, Sint-Jozef instituut te Antwerpen Noord.
Of het nu staking was of niet, of er stormde of niet, of hij nu ziek was of niet, Sohaib was ELKE dag aanwezig op school. Hij miste niet één dag. Zelfs te laat komen was niets voor hem. Hij was een modelleerling. Omwille van zijn enorme inzet kreeg hij bij het ontvangen van zijn diploma een prestigieuze prijs voor beste leerling. Het was dan ook geen wonder dat heel wat leerkrachten nog contact met hem namen om te vragen hoe het met zijn toekomstplannen gaat.
Kort na het behalen van zijn diploma is Sohaib aan de slag gegaan bij Albert Heijn te Kontich. Hij heeft daar veel ervaring opgedaan en door zijn flinke inzet kreeg hij daarbovenop een vast contract. Zo zie je maar hoe gedreven Sohaib is. Het woordje opgeven stond niet in zijn woordenboek.
Net zoals bij Sohaib hebben personen met autisme een sterk plichtsgevoel. Ze komen afspraken altijd correct na en zijn meestal erg rigide ingesteld. Jammer genoeg zijn ze wel vogel voor de kat. Souhaib werd financieel uitgebuit en van zijn mooie kwaliteiten werd er misbruik gemaakt. Zo kwam Sohaib terecht in een minder goede vriendengroep. Het was zijn zogenaamde beste vriend die een zeer slechte invloed op hem uit oefende. Hij heeft hem zo misleid dat hij een BVBA met schulden van 46.588,59 euro op zijn naam heeft gezet.

Onderzoek wijst jammer uit dat iemand met autisme een grote kans heeft op manipulatie en verwaarlozing door iemand die ze vertrouwen. Het is een bewijs van ‘wreedheid en onvriendelijkheid’ ten opzichte van mensen met autisme. Sohaib heeft onbeschrijfelijk veel geleden onder deze omstandigheden. Hij is hierdoor ook zijn job kwijtgeraakt. Nooit heeft hij hier iets over gezegd of geklaagd. Hij liet zich steeds over zich heen lopen. Ondanks het misbruik en leed bleef hij het goede in de mensen zien. Hij staat altijd klaar om te helpen waar nodig is. Hij is de beste broer die wij ons maar kunnen voorstellen.  


Frustraties escaleren
Op 27 mei 2022 heeft Sohaib een extreme woede-uitbarsting gehad. De aanhoudende frustraties die hij opkropte escaleerden en Sohaib verloor de controle over zichzelf.
Op een incident in de Krugerstraat reageerde politie erg agressief en er werd zelfs een vuurschot gelost. Nadien werd hij onder toezicht gehouden in het ziekenhuis zonder mogelijkheid tot contact met familie, die zijn toestand zeer goed kende. Drie dagen later krijgt de familie te horen dat Sohaib wordt opgesloten in het arresthuis in de Antwerpse Begijnenstraat.  
Wij zijn erg aangedaan door dit schokkend nieuws waar ik zelf, anderen en vooral mijn moeder elke dag hieronder lijdt. Sohaib is geen crimineel en hoort totaal niet in een gevangenis. Iedereen kent Sohaib als de fietsenmaker. Als een vriendelijke jongen die van een babbeltje houdt en graag zijn dromen en verlangens met iedereen deelt.
Sohaib die er steeds vanuit gaat dat niemand foute bedoelingen met hem heeft en de Sohaib die altijd klaar staat voor iedereen.

Wij eisen dat Sohaib onmiddellijk vrij gelaten wordt en zo snel mogelijk terecht kan bij een geschikt psycho-medisch centrum! 

289324517_158683530025570_7063220289402603188_n1.jpg


Assia Ahalit, Cheyma Achbari en Mark De Quidt.    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Assia Ahalit, Cheyma Achbari en Mark De Quidt. om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...