Burgerinitiatief Wageningen TTIP-Vrij!

 

Wij: bezorgde inwoners van Wageningen, 

Constateren dat:

a. de Europese Unie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om te komen tot een handelsovereenkomst, genaamd Transatlantic Trade & Investment Partnership (T.T.I.P.),

 

b. Hierbij ook wordt onderhandeld over de harmonisering van standaarden tussen Amerika en Europa, terwijl deze momenteel op veel gebieden sterk verschillen. (Denk aan normen voor milieu, gezondheid, arbeids-omstandigheden en concurrentie),

 

c. Dit alles zich afspeelt achter gesloten deuren. Waardoor oppositie bemoeilijkt wordt omdat documenten niet openbaar zijn en zelfs Europarlementariërs de teksten niet zelf in bezit mogen hebben, slechts mogen inzien,

 

d. Er een gebrek is aan transparantie en participatie-mogelijkheden op alle beleidsniveaus alsook voor het middenveld en de burgers,

 


Van mening zijnde dat:
1. sociale, gezondheids- en milieunormen die gelden binnen de EU moeten worden behouden en moeten worden gerespecteerd door de Europese en buitenlandse ondernemingen op de Europese markt,

 

2. Het gebrek aan informatie ons er niet van mag weerhouden ons uit te spreken tégen een handelsverdrag dat dusdanig ondemocratisch wordt ontwikkeld,

 

3. TTIP een bedreiging kan vormen voor de lokale democratie in Wageningen en schadelijk kan zijn voor (democratische verkregen) lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom, cultuur,

 

4. de verplichtingen van het handelsakkoord bindend kunnen zijn voor alle bestuurs-niveaus en dus ook de gemeente Wageningen zou kunnen verplichten eigen initiatieven en beleid te wijzigen ten gevolge van dit akkoord.

 

 

Verzoeken de Gemeente Wageningen:

Zich uit te spreken tegen het handelsverdag T.T.I.P. door zich 'TTIP-vrije' gemeente te verklaren. En dit standpunt actief uit te dragen richting Tweede Kamer, Europese Commissie, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking, Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement.

 


Burgerinitiatief Wageningen TTIP Vrij    Neem contact op met de schrijver van de petitie