Wageningen vóór vrede in Palestina

staakt_het_vuren_21.jpgWageningen Voor Gelijkheid en Vrede  

 

Wij constateren dat:

- De Israëlische militaire operatie in Gaza, naar aanleiding van de aanval van Hamas op 7 oktober jl., heeft inmiddels al meer dan 32.000 burgers het leven heeft gekost, waarvan het grootste deel kinderen; het aantal ouderloze kinderen nadert de 20.000.

- Goederen van hulporganisaties worden door Israël aan de grens tussen Israël en Gaza maar mondjesmaat toegelaten, waardoor er in Gaza hongersnood is.

- Het uithongeren en het doden van onschuldige burgers is een oorlogsmisdaad. Inmiddels hebben deze acties van Israël de vorm van genocide op de Palestijnse bevolking aangenomen.

 - Daarnaast de Nederlandse regering wegen blijft zoeken om ondanks een rechterlijk verbod onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israel te leveren. Zij doet dit, ondanks dat ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwen voor "ernstige schendingen” van het humanitaire oorlogsrecht. Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum hebben in een rechtszaak geëisd om de leveringen stop te zetten.

Wageningen is de Stad der Bevrijding en die titel rechtvaardigt dat het opkomt voor gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen in elk land, ook in Palestina en Israël. 

Wij vragen de gemeenteraad van Wageningen, Stad der Bevrijding, een duidelijk signaal af te geven aan de Nederlandse regering, om zich in te zetten voor een duurzame en vreedzame oplossing voor het decennia durende Israël-Palestina conflict, met gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen en wederzijdse vrijlating van alle gijzelaars en politieke gevangenen.

Wij verzoeken de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad om deze petitie onder de aandacht te brengen van de minister-president Mark Rutte, de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en de vertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer. En deze petitie ter kennisgeving aan te bieden aan de media.


Bries Heijnen & Niek Koning    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bries Heijnen & Niek Koning om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...