Vrijheid tot het beledigen van de zogenaamde profeet

1. Wij Nederlanders veroordelen met klem alle vormen van geweld gericht tegen het vrije westen, alsmede de oproep tot het inperken van onze vrijheid van meningsuiting in welke vorm dan ook. Het zogenaamde beledigen van de profeet 'Mohammed' (wie?) heeft alles te maken met de vrijheid van meningsuiting, een groot goed hier in het beschaafde westen.

2. Wij Nederlanders vinden dat iedereen vrij is om de draak te steken met de profeet, in alle denkbare vormen zoals o.a. in woord, schrift, gebaar en via illustraties. Het mogelijke ontstaan van maatschappelijke spanningen wordt veroorzaakt door personen die deze vorm van satire als beledigend/kwetsbaar ervaren, zij die zich niet kunnen vinden in de normen en waarden welke wij hanteren in Nederland.

3. Wij roepen de overheid dan ook op om het beledigen van de profeet (zelfs alle profeten) ten alle tijde te behandelen als vrijheid van meningsuiting en dit dus niet strafbaar te stellen. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Profeetje mijn Reetje om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...