Vrije keuze gekwalificeerde zorgverleners moet gewaarborgd.

De VVD wil dat de zorgverzekeraars meer macht krijgen. De VVD wil een tegenprestatie voor het extra geld dat straks waarschijnlijk naar de dagbesteding en begeleiding van ouderen gaat. Dat is namelijk een vurige wens van de PvdA en de drie meest geliefde oppositiepartijen D66, SGP en de CU.
Dit heeft echter tot gevolg dat veel patiënten een andere behandelaar moeten gaan kiezen. Dit geldt nu al voor veel paramedische beroepen en gaat straks ook voor artsen en psychologen gelden gelden als de VVD haar zin krijgt.
Wanneer de patiënt toch een arts of psycholoog kiest die geen contract heeft met de zorgverzekeraar moet de patiënt deze behandeling geheel uit eigen zak betalen. Voor veel patiënten zijn deze kosten niet op te brengen.

Door de toenemende macht van de zorgverzekeraars wordt het fundamenteel recht van de patiënt op een vrije keuze voor een gekwalificeerde (para)medische zorgverlener aangetast.
Kwaliteit van deze groepen zorgverleners wordt al zonder tussenkomst van de zorgverzekeraars geborgd door de diverse kwaliteitsregisters per beroepsgroep. De zorgverzekeraars hebben hier geen taak in.

De ondertekenaars van deze petitie eisen dat de macht van de zorgverzekeraars blijvend wordt ingeperkt en eist een volledige vrije keuze van gekwalificeerde medische en paramedische behandelaars en dat de behandelingen van deze gerkwalificeerde zorgverleners op een gelijkwaardige wijze wordt vergoed of er nu wel of geen contract is met een zorgverekeraar.