Vraag naar beschikbare e-diensten van de FOD Financiën en menselijk haalbare belastingtermijnen

Minister van Financiën, van Peteghem,

Op 29 september vertelde u de Commissie Financiën dat volgens uw statistieken Tax-on-web dit jaar 99,61% van de tijd beschikbaar was.


Hebt u op zijn minst de cijfers waarop deze statistieken zijn gebaseerd geanalyseerd voordat u ze opnoemt? Volgens ons geven zij bij lange na niet de realiteit op het terrein weer. Hebt u al de gelegenheid gehad om professionals te ontmoeten die dagelijks van uw e-diensten gebruik moeten maken?


U moet weten dat er een algemeen gevoel van ontevredenheid heerst en dat ons beroep op de knieën ligt. Enerzijds moeten wij eindeloze en steeds onverteerbaarder wetgevingshervormingen doorstaan, anderzijds moeten wij gebruik maken van onvoltooide instrumenten die te laat in het jaar ter beschikking worden gesteld, terwijl de termijnen om weer aan het werk te gaan steeds korter worden.

We verwachten allemaal een respectvolle werkomgeving. Zou u uw ambtenaren vragen 's nachts of in het weekend te werken of hun vakantie uit te stellen, zoals veel beroepsbeoefenaren doen, in de hoop dat e-diensten functioneel zullen zijn op deze zogenaamde daluren?

De verplichting om gebruik te maken van e-diensten en de herhaalde onbeschikbaarheid ervan tijdens belastingperiodes verhoogt alleen maar de dagelijkse stress van ons beroep. Deze situatie kan worden gelijkgesteld met het begrip morele intimidatie (art. 119 van het Sociaal Strafwetboek).

 

Om al deze redenen vragen wij om:


• Een uiterste datum van 10/12/2021 voor de invoering van TOW-aangiften
• Biztax en Tax-on-web moeten elk jaar uiterlijk op 31 maart worden geopend.
• Onderhoud buiten de spitsperiodes
• Een betaling van 500 euro per ondertekenaar van deze petitie aan een vereniging van uw keuze die strijdt tegen burn-out.

 


Morgane Depriez , Gecertificeerd fiscaal accountant    Neem contact op met de schrijver van de petitie