Voorkomen van verhoging van de werkdruk, WSSJB&JB

Petitie: ‘Voorkomen van verhoging van de werkdruk, voor alle werknemers William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering AMSTERDAM – AMSTELLAND ZAANSTREEK - WATERLAND’

Wij, de werknemers van de William Schrikker Stichting JB&JR Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, willen een vermindering van de werkdruk. Inmiddels wordt er al over werk overbelasting gesproken. Dat komt door een te hoge caseload, met als gevolg:

- toename van ziekteverzuim
- ziekteverzuim gevallen die niet snel genoeg wordt vervangen, omdat hier onvoldoende geld voor is
- onvoldoende tijd om nieuwe medewerkers goed in te werken
- werkplezier vermindering
- hoog verloop van medewerkers
- moeite om vacatures in te vullen

Dit alles gaat ten koste het kind en diens netwerk.

Wij hebben vernomen dat de gemeenten uit de jeugdzorgregio’s AA en ZW nog niet akkoord zijn gegaan met het voorstel van de William Schrikker Stichting voor 2018. De gemeenten geven aan dat er onvoldoende budget is voor onze diensten, waardoor we met minder geld hetzelfde moeten doen en als gevolg daarvan een nóg hogere werkdruk zullen ervaren. Wij als jeugdzorgwerkers, kunnen niet meer instaan voor de kwaliteit en veiligheid voor onze kinderen, jeugdigen en hun gezinnen, als de gemeente Amsterdam – Amstelland niet akkoord gaat met het voorstel van de William Schrikker Stichting JB&JR.

Wij zien het voorliggende voorstel van de William Schrikker Stichting JB&JR als een eerste stap, om te voorkomen dat de problematiek met overbelasting, door het verhogen van de caseload, verder toeneemt.    


Medewerkers William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering    Neem contact op met de schrijver van de petitie