Voorkom uitzetting familie Tonoyan

 

 

 

 

Emmeloord- NoordOostPolder

 

 

 

Het gezin Tonoyan, bestaande uit vader, moeder en 3 kinderen zijn afkomstig uit Armenië. Het is een Christengezin dat gevlucht is uit Armenië voor het geweld van de corrupte Armeense machthebbers. Het gezin verblijft sinds 25-02-2012 in Nederland en zijn in meerder opvanglocaties opgevangen. Sinds 1-11-2012 verblijft het gezin op het AZC te Luttelgeest, gemeente Noordoostpolder. De familie is nagenoeg geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en heeft een behoorlijke kennissenkring opgebouwd. Ze zijn inmiddels trouwe bezoekers van de PKN gemeente te Luttelgeest. Deze gemeenschap draagt hun een warm hart toe.

 

De kinderen, twee dochters van respectievelijk 21 en 19 jaar zijn excellente leerlingen aan het R.O.C. de Friese Poorten studeren daar beide assistent accountant niveau 4. Op dit moment loopt de jongste dochter stage, terwijl de oudste dochter binnenkort met haar stage zou gaan beginnen.De jongste zoon van 12 jaar is leerling aan de Christelijke Lagere School "De Rank" en zit in groep 7. Door de vlucht met zijn ouders heeft dit kind een leerachterstand opgelopen, die hij goed aan het inhalen is op zijn huidige school waar hem ruimte en veiligheid wordt geboden.

 

Moeder is vorige jaar lelijk ten val gekomen en heeft daar een gecompliceerder beenbreuk bij opgelopen. Op dit moment is ze niet in staat om normaal te lopen en maakt ze gebruik van krukken. Mevrouw is doorgestuurd naar het ziekenhuis van Woerden, waar de behandelend arts heeft geconstateerd dat mevrouw opnieuw geopereerd moet worden, dit omdat de eerste operatie is mislukt.

Bij het horen van het ontstellende bericht dat hun asielaanvraag niet is gehonoreerd zijn de spanningen in het gezin enorm opgelopen. Moeder is in grote angst voor terugkeer naar Armenië in een psychose terecht gekomen en is niet of nauwelijks aanspreekbaar. Vader is radeloos en vreest voor zijn leven bij terugkeer in Armenië. Ook hij is onderbehandeling van een psycholoog. De zorg en de verantwoordelijkheid voor het gezin ligt op dit moment volledig bij de beide dochters.

Namens de leerlingen en klasgenootjes van de dochters uit dit gezin vragen wij U deze petitie te onderteken.
Ondertekenen kan anoniem. Wanneer dit u raakt vragen wij U om uw steun. 

 

Petitie

 

Ik wil dat de familie Tonoyan in Nederland blijft op humanitaire gronden. Ik verzoek de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de uitspraak van de Raad van State, betreffende de familie Tonoyan is heroverweging te nemen. Uitzetting is op dit moment niet in het belang van de familie. Moeder is ziek en kan onder deze omstandigheden onmogelijk vertrekken. De belangen van de kinderen worden door deze beslissing ernstig geschaad. Hun toekomstperspectief wordt hun op deze manier ontnomen. Het uitzetten van deze familie is inhumaan en de Nederlandse samenleving onwaardig. Daarom verzoek ik de Staatssecretaris; " Laat de familie Tonoyan in Nederland blijven".


Leerlingen Friese Poort Emmeloord    Neem contact op met de schrijver van de petitie