Voorkom de nieuwe genocide in Artsakh (Nagorny Karabach) tegen etnische Armeniërs

93c20a72f178fd62a6939500e83bef69.jpegDe "Vredige Azerbeidzjan" heeft weer de weg naar "stille" geweld ingezet en de enige levensweg naar Artsakh (Nagorny Karabakh) geblokkeerd, daarmee 120.000 etnische Armeniërs door tekort aan voedsel en levensmiddelen, medicijnen en brandstof zijn in de humanitaire catastrofe terechtgekomen.
Artsakh is op 05 juli 1921 aan Azerbeidzjanse Sovjet Republiek gegeven door een eenzijdige verrassende beslissing van Stalin, ondanks het feit dat de voorzitters en aanwezigen van Kaukazische comité hebben gestemd om Artsakh als een ware Armeense grondgebied als autonome regio aan Sovjet Republiek van Armenië te geven.
Dit is een lang gevecht voor deze bevolking, die juridisch alle stappen heeft doorlopen om een onafhankelijke staat te zijn. Op 2 september 1991 is de juridische procedure om onafhankelijke staat te zijn van start gegaan en deze is vastgesteld en verzegeld met een democratiscge referendum op 10 december 1991, waarbij 99,8% hebben "Ja" gestemd op onafhankelijkheid van hun staat Artsakh. De 82,2% van stemrgerechtigden had hieraan meegedaan, dat ongekend hoge cijfer is.
Op dat moment had de Azerbeidzjaanse Sovjet Republiek nog niet eens een aanvraag gedaan om Sovjet Unie te verlaten als een onafhankelijke Staat. Dat zou juridisch gezien betekenen, dat wanneer Azerbeidzjan onafhankelijkheid kreeg, Artsakh (Nagorny Karabakh) juridisch gezien niet meer bij Azerbaidzjaanse SSR behoorde.
Ondanks deze feiten en democratisch proces zijn er EU gezanten die de standpunt van Azerbeidzjan steunen, dat Artsakh zijn territorium is.
Hoe kan de Westen, VN of Europees Parlement een dictatoraal eenzijdige beslissing van Stalin als fundament aannemen en Artsakh met zijn Armeense bevolking als Azerbeidzjaanse territorium erkennen, ondanks de aanwezigheid van rijke Armeense geschiedenis, religieuze schatten en dappere bevolking die ondanks de levensbedreigingen in hun huis en op hun grond blijven wonen.

EU heeft besloten om Azerbeidzjan als een "betrouwbare partner" voor olie en gas aan te merken, maar als de EU niet op tijd de gewelddadige karakter van Azerbeidzjan en Turkije onder ogen wilt zien zullen de Europeanen op ten duur de Turkse geweld voelen en proeven bij hun thuis.

Verzoek aan het Europees Parlement om:

  • Onafhankelijkheid van Artsakh te erkennen op basis van de juridische feiten en democratisch proces (graag overhandigen wij deze feiten als bewijsmateriaal)
  • Onafhankelijkheid van Artsakh te erkennen op basis van voorbeeld Kosovo
  • Azerbeidzjan onmiddelijk te bevelen om de blokkade van Artsakh met spoed op te heven
  • Sancties op Azerbeidzjan toepassen om de gevolgen van "Stille geweld" te laten zien en voelen
  • Azerbeidzjan waarschuwen voor hogere sancties indien geweld in alle vormen vooralsnog wordt toegepast.
  • Azerbeidzjan en Turkije aansprakelijk stellen voor de oorlog in Oekraïne, aangezien deze oorlog is ontstaan op voorbeeld van de oorlog in Artsakh van 2020, waarbij Azerbeidzjan zijn territorriale problemen door middel van oorlog en inzet van geweld en terrorisme heeft "opgelost". 

 

 


Namens de fractievoorzitter van de Nederlandse kantoor van “Solidariteit” beweging Valentina Beglaryan    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Namens de fractievoorzitter van de Nederlandse kantoor van “Solidariteit” beweging Valentina Beglaryan om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...