Voor Natura 2000-gebieden waar alle bijen toegelaten zijn

SobieskiOnbekendeplantHoningbijDT4b-31.jpg

 

De minister Alain Maron kondigde de wens aan om bijenteelt-activiteiten vanaf 2020 in de Natura 2000-gebieden in Brussel te verbieden vanwege concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. Nochtans is er geen wetenschappelijke consensus over deze kwestie en werd er in Brussel geen enkele studie uitgevoerd die deze concurrentie kan objectiveren.

HET PROBLEEM

  • Deze beschuldiging verhult de echte redenen voor de achteruitgang van bijen: de verstedelijking en mineralisatie van de bodems (uitputting van broedgebieden en voedselbronnen), pesticiden, invasieve soorten … 
  • Natura 2000 is een systeem van natuurgebieden waar menselijke activiteiten zijn toegestaan als ze op een duurzame, ecologische, educatieve en economische manier worden uitgevoerd.
  • Het verbod zou een directe impact hebben op de educatieve activiteiten van onze vereniging en haar leden. Ze kan een gevaarlijk precedent scheppen en een enorme impact hebben op de nationale en Europese bijenteelt.
  • Om al deze redenen, verzetten we ons ferm tegen het aangekondigde verbod.

WAT WE VRAGEN

  1. Dat de honingbij, een autochtone soort, op een rationele wijze haar plaats in Natura 2000-gebieden en overal in het Brussels Gewest behoudt.
  2. De oprichting van een denktank over het bijenbeleid in het Brussels Gewest, met de administratie, experts met verschillende achtergronden en Bruxelles m'abeilles, zodat beslissingen kunnen worden genomen in overleg met openheid en transparantie.

Bruxelles m'abeilles (ontstaan 1893) is de belangrijkste imkervereniging in Brussel. Ze informeert de burgers over de bijenteelt, het belang van alle bestuivers en het behoud van het milieu. Door haar sociale en ecologische inzet verdedigt ze een kleinschalige stedelijke bijenteelt.

www.api-bxl.be