Voor het behoud van de AFVAART VAN DE LESSE PER KAJAK

1-kayak-site-web-365-digital2.jpg

Beste vrienden, Beste bezoekers van de regio Dinant, Beste allen,

De belangrijkste activiteit in de regio Dinant, de afvaart van de Lesse (per kajak) is in gevaar. 

Al meer dan 100 jaar is Dinant Evasion er trots op te mogen rekenen op de loyaliteit van haar vele klanten. Elk jaar opnieuw gaan zij aan boord van de kajaks om een kostbaar moment te beleven in het hart van een ongerepte natuur. Als onderdeel van de verlenging van de exploitatievergunning riskeren de autoriteiten echter zulke restrictieve voorwaarden op te leggen dat ze het voortbestaan ​​van deze activiteit, zoals iedereen die kent, in gevaar zouden brengen.

Deze beperkingen raken mij rechtsstreeks want ze brengen zowel mijn job alsook die van 85 van mijn collega's in gevaar. Ze zullen uiteraard zeer zware gevolgen hebben voor het bedrijf zelf, maar eveneens voor het toerisme in de stad Dinant en de volledige regio van de Maasvallei. Ik heb deze petitie aangemaakt om het bedrijf en alle medewerkers te steunen, alsook alle mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de gevolgen zullen betrokken zijn.   

Het is belangrijk na het tekenen uw handtekening te bevestigen via de mail die u heeft ontvangen.

Werken bij Dinant Evasion is niet juist een job maar een passie die we graag verder met jullie willen delen!

In naam van mezelf en het volledige Dinant Evasion team wil ik u danken voor uw steun en vergeet ook niet DE LINK TE DELEN op uw sociale media om zoveel mogelijk mensen te bereiken!

Adinda - werkzaam bij Dinant Evasion

------------------------------------------------------------------------------------

WIL U NOG IETS MEER DOEN? AKTIE GELDIG TOT 10 JULI 2024

Stuur uw steunbrief voor 7 juli 2024 

naar het volgende mailadres : adindacottenie@outlook.com

U bent vrij om één van volgende in kopie te zetten 

service.environnement@dinant.be en patrimoine.territorial@houyet.be 

Enkele lijnen zijn voldoende want zij kunnen voor ons alles betekenen.

 

Voor de gedetailleerde informatie betreffende de actie, neem nota van onderstaande door Dinant Evasion opgesteld schrijven

 

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG VOOR HET REDDEN VAN 85 JOBS

Dinant Evasion heeft een aanvraag ingediend tot verlenging van haar exploitatievergunning voor de afdalingen van de Lesse per kajak. Deze 
procedure gaat gepaard met een openbaar onderzoek, waarbij iedereen de gelegenheid heeft zijn mening hierover te geven. Vaak spreken
alleen tegenstanders zich uit... Maar als je van kajakken houdt en 85 banen wilt helpen redden, telt jouw stem! Vandaag roept Dinant Evasion
de stille en dynamische meerderheid op om u, lezers, om gunstige brieven te vragen om de kajakactiviteit draaiende te houden.
Neem uw pen en een paar minuten van uw tijd om de activiteit voort te zetten die al verschillende generaties op de Lesse heeft aangetrokken.
De Afdaling van de Lesse trekt tijdens het seizoen jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers. Een activiteit voor het grootste plezier van liefhebbers van sensaties, 
ongewone ontdekkingen, natuur en verfrissing, waar u met familie of vrienden van kunt genieten en die al 100 jaar alle generaties aanspreekt! 
Het bedrijf neemt ook grotendeels deel aan de lokale economische ontwikkeling. Naast het in dienst nemen van 85 mensen en het betalen van belastingen 
van € 200.000 per jaar aan de gemeenten Dinant en Houyet, positioneert Dinant Evasion zich als een belangrijke speler in de toeristische aantrekkelijkheid
van de regio. Elk jaar verblijven bezoekers die van de kajakroutes komen genieten op naburige campings, lodges en hotels, waardoor de bezoekersaantallen
van omliggende restaurants en winkels toenemen en hun uitje naar Dinant wordt aangevuld met andere activiteiten in de regio.
Een milieuvriendelijke activiteit door de implementatie van verschillende maatregelen
Bezorgd over het milieu voert Dinant Evasion al jaren een beleid om het bewustzijn van respect voor de natuur te vergroten.
  1. Zodra ze bij de balie aankomen, ontvangen de bezoekers info die herinneren aan de regels die op de rivier gelden voor respect voor de natuur.
  2. Elke kajak wordt genummerd en gechipt om, in samenwerking met de DNF-diensten, de daders van milieumisdrijven te kunnen identificeren. Wat riskeren onzorgvuldigen? Boetes van € 150 tot € 250. En als het team slechte daden bestraft, moedigt het aan de andere kant een goed geweten aan. Klanten die 5 emmers met onderweg ingezameld afval terugbrengen, krijgen een aperitief aangeboden.
  3. Drie keer per week is een team bezig met het schoonmaken van de waterloop en de bermen over een afstand van 20 km, waarbij afval wordt ingezameld van klanten maar ook van alle gebruikers van de vallei zoals kampeerders, wandelaars, fietsers en ruiters.  Dit afval is echter niet heel talrijk: 3 zakken per schoonmaakbeurt over deze 20 km.
  4. En niet te vergeten de voorjaarsschoonmaak, maar ook na overstromingen. La Lesse zou niet zo mooi zijn zonder Dinant Evasion!
“We hebben nog een project lopen met de bevoegde autoriteiten, dat het mogelijk zal maken om de gebieden waar het stoppen van kajaks verboden is 
duidelijk af te bakenen om de fauna en flora niet te verstoren”, voegt directeur Olivier Pitance toe. “Bovendien is er al een budget vrijgemaakt om de door
overstromingen beschadigde oevers weer op te bouwen en het aantal gebieden die gunstig zijn voor vogels en vissen te vergroten. » Zorgvuldige aandacht voor onze werkomgeving werpt zijn vruchten af. Een biologisch onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau over een periode
van vijf jaar, concludeerde dat de activiteit, zoals deze tot nu toe heeft plaatsgevonden, slechts een zeer beperkte impact op de natuur heeft gehad. Met andere woorden: het is nu wetenschappelijk bewezen dat de passage van kajaks geen significante invloed heeft op de fauna en flora van de vallei.

RED DEZE TOPACTIVITEIT

Ondanks deze volkomen positieve stand van zaken worden er nieuwe beperkingen overwogen die de nieuwe vergunning zullen begeleiden: vermindering van 
het aantal kajaks (-30%), vermindering van de lanceertijden (2 uur minder navigatie per dag en dus concentratie van vertrekken) en verhoging van de
minimale navigatiestroomsnelheden (talrijkere en langere sluitingen van activiteiten in de zomer).  Deze situatie zou de activiteit onrendabel maken en ons
dwingen de kajakafdalingen van de Lesse in Dinant te sluiten. Geconfronteerd met dergelijke beperkingen staan ​​bijna 85 directe banen op het spel. Om te laten zien dat deze maatregelen niet door veel mensen worden
gesteund en om ons werk te behouden, zijn uw positieve meningen ten gunste van de Afdaling van de Lesse welkom en zullen deze echt doorwegen in de
balans.  Om tegenwicht te bieden aan de ‘lasteraars’ (jaloers, milieu-extremisten, enz.) die onze activiteiten in gevaar willen brengen, om onze banen en onze gezinnen
te behouden, rekenen we op uw steunbetuigingen. Dankjewel

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Adinda Cottenie alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

Wij zullen uw huisadres niet openbaar online weergeven.

Wij zullen uw postcode niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...